Webhuisstijl

Webhuisstijl

Reacties nieuwe website

Op dinsdag 4 november hebben we vier pagina’s gepubliceerd van de nieuwe website van de TU Delft:

Uiteraard zijn we benieuwd naar reacties, vandaar dat we een weblog hebben geopend.

Usability test nieuwe TU Delft website

Maandag 23 en dinsdag 24 juni zijn we bezig met gebruikerstests. We hebben 14 mensen uitgenodigd die allemaal een uur lang ondervraagd zullen worden.
Ze krijgen vragen en taken van onze interviewer waarmee ze aan de slag zullen moeten aan de hand van het draadmodel van de nieuwe website van de TU Delft. Dit draadmodel is het resultaat van de taakanalyse, cardsorting sessies, structuursessies van de werkgroep project herstructurering internet en het functioneel ontwerp van TamTam.
De vragen die aan de gebruikers worden gesteld zijn, in iets afwijkende vorm ook in een online enquete gezet. Aan jullie de vraag deze enquete te doen maar ook om hem door te sturen naar mensen waarvan jullie vinden dat het handig als deze persoon de enquete invult. Ook zullen personen wellicht hebben aangegeven dat ze betrokken willen zijn bij deze test. Ook dan kun je dit aan deze persoon / personen doorsturen.
Mensen die de enquete gaan invullen moeten dit doen aan de hand van het draadmodel en niet aan de hand van de huidige website. Het kan zijn dat een onderdeel waarnaar gevraagd wordt niet te vinden is of niet precies (alle bsc opleidingen heten bijvoorbeeld bouwkunde), beantwoordt de vraag dan alsof je de info wel hebt gevonden. Het kan ook zijn dat je aangeeft dat je de informatie niet hebt kunnen vinden, geef dan aub wel aan waar je de informatie had willen vinden. Het online draadmodel is nog volop in ontwikkeling (vandaar dat we het ook testen). Het kan dus zijn dat linkjes niet werken.
Het invullen van de enquete kost wel even tijd. Afhankelijk van de doelgroep die je kiest moet je er 30-45 minuten voor uit willen trekken. Aanstaande vrijdag wil ik de uitkomsten gaan verzamelen dus je hebt tot vrijdagochtend 9 uur de tijd.
De enquete is te vinden op deze url:
Het draadmodel is te vinden op de volgende url:
gebruikersnaam: tamtamTUDelftdemo
wachtwoord: delfTTU
Succes met het invullen en alvast bedankt voor de medewerking!

Cardsorting sessie met bachelors

Op 6 juni hebben hebben we met drie bachelor studenten een cardsorting sessie gehouden.

Profiel repondenten
Deze
sessie is gehouden met drie studenten die een bachelor studie aan de
universiteit Twente volgen. Een van de drie volgde het eerste jaar van
een studie naar eerder aan een andere studie aan de UTwente te zijn
begonnen. De twee anderen zaten aan het einde van hun tweede jaar van
de studie. Volop in de opleiding maar zeker voor de laatste twee komt
een keuze voor een masteropleiding wel dichtbij. Het zijn welbespraakte
studenten die een felle discussie niet uit de weg zijn gegaan.

Ba-Ma structuur
Deze
studenten zitten midden in de bachelor master structuur. Opmerkelijk is
ook hier weer dat deze studenten vinden dat er veel overeenkomsten zit
in wat daarvan op een website terug zou moeten komen. Bij de ingang
voor aankomende masterstudenten is het minder nodig om algemene
informatie over de TU Delft en het studeren te hebben staan. Ze vinden
de weg wel.

Na je studie
Een categorie die door deze
studenten is bedacht is die van na je studie. Hieronder hebben zij alle
informatie voor alumni maar ook die voor promoveren en
bedrijven/beroepen geschaard. Onder een kop onderzoek wordt
voornamelijk nieuws verwacht.

Faculteiten horen bij "Over de TU Delft".
Na
een felle discussie zijn deze drie studenten er op uitgekomen dat de
faculteiten geen plaats hebben in het keuzeproces van een opleiding.
Als je op zoek bent naar een opleiding ben je niet op zoek naar een
faculteit. De namen van de faculteiten kunnen wat hen betreft onder
"Algemene informatie over studeren aan de TU Delft" genoemd worden.

Cardsorting sessie met 5 VWO

Op 5 juni hebben we een cardsorting sessie gedaan met zeven groepjes
(van vier) scholieren uit een 5 VWO klas van een school in Delft. Het
is de tweede sessie in het kader van het project herstructurering
websites TU Delft. Ook uit deze sessie is weer inzicht verkregen voor
een nieuwe structuur voor een website van de TU Delft.

Profiel scholieren
Deze sessie werd gehouden met scholieren uit de vijfde klas VWO.
Het gaat hier om de slimmere scholieren. Ongeveer de helft van de
scholieren is van plan een technische studie te gaan doen. Een deel van
de scholieren knikte instemmend toen werd gesuggereerd dat een aantal
leerlingen zou kiezen voor een studie aan de TU Delft. Er is zelfs een
aantal leerlingen van deze klas al bezig met het volgen van colleges op
de TU Delft.

Discussie snijdt niet altijd hout
Het is opmerkelijk om te zien dat de kwaliteit van het resultaat
rechtevenredig is met de mate van concentratie en het serieus omgaan
met de stof. Al tijdens het sorteren van de kaartjes konden we een
inschatting maken van de bruikbaarheid van het werk van een groep. Niet
alleen de houding van de groepsleden verraadt de interesse, ook het
onderwerp van discussie maakt dit duidelijk. Gelukkig is een aantal van
de groepjes serieus genoeg met de materie bezig geweest om er een goed
resultaat uit te krijgen.

Ba-Ma structuur bekend maar niet interessant
Voor een 5 VWO is het natuurlijk overduidelijk hoe de Bachelor Master
structuur in elkaar zit. Ze weten niet eens meer dat het anders is
geweest. Het is dan des te opvallender dat geen enkel groepje het
onderscheid tussen Ba en Ma aanbrengt in de informatiestructuur. Dit is
te verklaren uit de aanname dat deze scholieren een studie tot en met
de master als een studie zien. Die onderverdeling is pas interessant
voor bachelor studenten.

We komen er niet uit vs begrijpen we niet
Op elke tafel stonden twee bakjes: een voor pagina's waar men als
groepje niet uit de betekenis kon komen (begrijpen we niet) en eentje
voor de pagina's waarvan ze het er niet over eens kon worden waar ze
een plaats zouden moeten krijgen (komen we niet uit). Opvallend is dat
er in eerste instantie best veel in het bakje "begrijpen we niet"
terecht komt. In tweede instantie pakken vrijwel alle groepen de
kaartjes in dit bakje opnieuw op om ze alsnog een plaats te geven.

Conclusie
De input voor een nieuwe sitestructuur is doordat de groep respondenten
groot was bruikbaar. Sommige uitkomsten moeten we meenemen, niet
allemaal. Dit hebben we bij een eerdere sessie ook geconcludeerd.

Wat gaat er eigenlijk allemaal veranderen aan de website?

Ik krijg vaak de vraag samen te vatten wat er allemaal gaat
veranderen met het project herstructurering websites. Als we dat
precies zouden weten zouden we het project natuurlijk niet hoeven doen
maar we kunnen wel een aantal aspecten belichten die we graag aan
willen passen. Ik zet die en de oplossingsrichten in deze post op een
rijtje.

 • We willen de website zo aanpassen dat hij uitgaat van de vragen die de "klanten" van de website hebben.
 • De intern gerichte informatie wordt duidelijk gescheiden van de extern gerichte informatie.
 • De doelgroepen ingangen worden losgelaten
 • De website zal opnieuw worden vormgegeven aan de hand van de uitgangspunten van het merktraject.
 • Er zullen veel verschillende templates worden ontwikkeld (naar verwachting ongeveer 20).
  • Homepage
  • Achterliggende pagina's
  • Facultaire homepages
  • Achterliggende pagina's
  • Homepages organisatorische eenheden met een externe communicatiecomponent (bibliotheek, OTB bijvoorbeeld)
  • Achterliggende pagina's
  • Samenwerkingsverbanden
  • Homepage studenten
  • Achterliggende pagina's
  • Homepage medewerkers
  • Thema homepages (4)
  • Thema achterliggende pagina's (4)
  • Magazines
  • Delft Research Initiatives
 • Marketing, reputatie en het extern gericht zijn van de informatie zal een belangrijke rol spelen:
  • Extern gerichte evenementen
  • Dossiers van onderzoek
  • Vindbaarheid van de mens achter het onderzoek: experts en expertise
  • Veel fotomateriaal als ondersteuning
  • Videomateriaal waar dat iets toevoegt.
  • Conversie naar persoonlijk contact
   met klanten van de website (dus bijvoorbeeld aanvragen foldermateriaal,
   een inschrijving voor een open dag of een meeloopdag voor aankomende
   studenten maar ook het leggen van contact tussen onderzoekers en MKB ).
  • Uitdragen van de merkwaarden van de TU Delft.
  • Ook een facultaire homepage (en
   onderliggende pagina's) wordt dus een etalage van de faculteit op de
   gebieden onderwijs, onderzoek en valorisatie.
 • De TU Delft website beslaat de extern
  gerichte website inclusief de delen van de faculteiten, instituten etc
  die extern gericht zijn. De intern gerichte delen zijn of worden
  ondergebracht in de medewekers- of studentenportal.
 • Er zal aan de hand van taakanalyse en
  cardsorting sessies een nieuwe vraaggerichte structuur voor de TU Delft
  website worden gemaakt.
 • Van elke pagina in de huidige extern
  gerichte website zal opnieuw worden bepaald of en zo ja waar deze een
  plaats krijgt in de nieuwe structuur.
 • Van elke pagina in de nieuwe structuur
  zal bepaald worden of de bestaande tekst voldoent of niet. Zo niet dan
  wordt de pagina herschreven. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar
  beneden gewerkt.
 • Van elke opnieuw geschreven pagina wordt een vertaling gemaakt. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar beneden gewerkt.
 • De uitgangspunten van de webhuisstijl zullen opnieuw worden bepaald en vastgelegd in een huisstijl website.
 • Hierin
  zal in ieder geval worden opgenomen dat de TUDelft als een geheel naar
  buiten treedt op via het hoofddomein van de TU Delft. Er wordt dus geen
  gebruik gemaakt van andere hoofddomeinen, wel kan er gebruik blijven
  worden gemaakt van subdomeinen. Als er op een subdomein van TU Delft
  wordt gecommuniceerd dient dit automatisch binnen de huisstijl te
  gebeuren.
 • De nog op te richten international research Initiatives zullen een belangrijke rol spelen.
 • Nieuws en ook evenementen zal een belangrijke rol spelen.
 • Structuur en labelling van pagina's zal in de website worden gelijkgetrokken.
 • Een aantal pagina's zal verplaatst gaan worden van decentraal naar centraal.

Eerste cardsorting sessie

Deze week hebben we de eerste sessie cardsorting gehad in het kader
van het project herstructurering websites TU Delft. Twee alumni
van de TU Delft hebben ons geholpen bij het opnieuw structureren van de
TU Delft informatie op internet. Er volgen nog drie sessies met mensen
uit andere doelgroepen. Eerder hebben wij ook, met de werkgroep,
dergelijke sessies gedaan. Daaruit is een eerste voorstel voor een
nieuwe indeling en structuur voor de website gekomen.

Profiel alumni

De twee alumni (eentje van IO,
de andere van TNVW) zijn nog steeds, op hun eigen manier, betrokken bij
de TU Delft en wonen beide nog in Delft of omgeving. De een maakt nog
steeds redelijk intensief gebruik van de bibliotheek en de website van
de bibliotheek, de ander, uit interesse en werkgerelateerd, de website
van de TU Delft en de medewerkersportal.

Allemaal kaartjes

De hoofdlijnen van
de TU Delft website zijn op kaartjes gezet, dus op elk kaartje staat de
titel van een pagina van de website. Dat levert dus een aardige stapel
op ūüôā De kaartjes zitten door elkaar heen en de deelnemers van de
sessie wordt gevraagd om de kaartjes op tafel te leggen en clusteringen
aan te brengen zoals zij vinden dat kaartjes bij elkaar horen. Ze
worden ook gevraagd met elkaar erover in discussie te gaan. De
functioneel ontwerper en wijzelf waren bij de sessie aanwezig maar we
mochten ons uiteraard niet mengen in de discussie.

Alumnivereniging=Facultaire alumnivereniging

Het
meest opmerkelijke was nog wel
dat zij, als actieve alumni, eigenlijk nauwelijks bij een clustering
uitkwamen rondom een doelgroep alumni. Een uitspraak was wel dat
een alumniverneiging van de TU Delft als 1 loket benaderd moet kunnen
worden maar vervolgens was men eigenlijk alleen geinteresseerd in de
eigen-studie-gerelateerde informatie voor alumni. Men zoekt de ingang
bij de TU Delft en niet bij de faculteit. De Ba-Ma structuur is bij
aankomende studenten niet echt duidelijk maar voor alumni is deze
indeling al helemaal niet bekend, ook de benamingen van de huidige
masteropleidingen komen niet bekend voor en zijn niet interessant.Beide
alumni komen bij de alumnivereniging om op zoek te gaan naar
oud-studiegenoten of om te zien wat ze doen.

Conclusie

Het leggen van de kaartjes en de uiteindelijke structuur die
daar uit komt is niet het enige nuttige uit zo'n sessie, vooral zo'n
discussie is erg interessant. Labels voor pagina's die voor ons
overduidelijk zijn blijken voor meerdere uitleg vatbaar. Gelukkig bleek
uit de door hen neergelegde structuur veel dingen die we zelf ook wel
hadden bedacht.
De input van deze alumni en de structuur die ze hebben bedacht wordt
samengevoegd met eerdere inzichten in een vraaggerichte structuur, de
uitkomst van de andere cardsorting sessies en de kennis en het inzicht
van de functioneel ontwerper. Als de andere sessies net zoveel
opleveren als deze zal dat zeker de inzichten opleveren die we nodig
hebben voor een goede vraaggerichte structuur van een vernieuwde
website van de TU Delft.

Programma van Eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

Aan de hand van de wensen en eisen gepost in dit weblog zijn we met Tam Tam aan de slag gegaan om één programma van eisen samen te stellen.

Dit heeft geleid tot functionele requirements. De functionele requirement zijn in de volgende categorien ingedeeld:

 Alle opgestelde eisen zijn terug te vinden in deze categorieen in dit weblog.

 De originele wensen en eisen zijn verplaatst naar de categorie Archief.

Informatie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Informatie

ID Requirement
Ri1 Het informatieaanbod op de website wordt bepaald door vragen en belangen van doelgroepen.
  Ri1.1 De TU Delft biedt informatie daar aan waar de doelgroepen bereikbaar zijn en waar zij dergelijke informatie verwachten te vinden.[1]
  Ri1.2 De TU Delft communiceert relevante informatie op het juiste moment aan specifieke doelgroepen, zonder daarmee ruis te veroorzaken bij andere doelgroepen.
  Ri1.3 Er moeten duidelijke ingangen/routes zijn voor iedere doelgroep.
  Ri1.4 De informatiestructuur en labelling wordt per doelgroep geoptimaliseerd.
Ri2 Op ieder niveau in de informatiestructuur dient de informatie gepresenteerd te worden op een wijze die aansluit bij de verwachting van de doelgroep.
Ri3 De informatiestructuur houdt er rekening mee dat de informatiebehoefte van een doelgroep faseafhankelijk kan zijn (bv. brede ori√ęntatie, verdieping, keuze) en ondersteunt dus meerdere informatielagen (van kort overzicht tot detail).
Ri5 Informatie wordt op een enkel punt in de structuur opgenomen.
Ri6 Op iedere pagina met tijdgebonden informatie (bv. curriculum) moet vermeld worden op welk tijdvak de informatie betrekking heeft en wanneer de informatie voor het laatst bijgewerkt of gecontroleerd is.
Ri7 Tijdens perioden waarin klanten in groten getale dezelfde (niet op individuele situatie betrekking hebbende) vragen stellen, moet de website deze vragen (en de antwoorden) prominent aanbieden.
Ri8 Bij alle dynamische informatieonderdelen worden (RSS) feeds aangeboden.
Ri9 De homepage ontsluit minimaal:

 • Nieuws
 • Agenda
 • Wervingscampagne of uiting van corporate identiteit.
  Ri9.1 Nieuws en gebeurtenissen van faculteiten moeten geaggregeerd kunnen worden (met goedkeuring) naar de homepage.
Ri10 De navigatiestructuren van alle facultaire homepages zijn gelijk.
Ri11 Als bezoekers een vraag stellen via de website, wordt informatie gegeven over de opvolging van deze vraag door de TU Delft.  
Ri12 Ieder content-item kan bevatten:

 • Inline beeld
 • Inline filmmateriaal / streaming media
 • Inline geluid
 • Nieuws
 • Agenda / kalender
 • Artikelen
 • Redacteur
 • Links naar gerelateerde informatie
 • Informatie uit externe applicaties (xml, soap, rss)
 • Klikbare image maps
 • ¬†(gerelateerde) Testimonials
 • Reageren op artikelen
 • Nieuwsbrief aanmelden

Ri13

Alle foto’s kunnen worden voorzien van metadata, zoals: titel, maker en jaartal. Het is mogelijk om een foto in een groter formaat te bekijken door er op te klikken.
Ri14 Regels voor nieuwsberichten:

1. RSS

 • Een bezoeker moet van elk afzonderlijk overzicht een RSS-feed kunnen opvragen en toevoegen aan een RSS-nieuws-reader.
 • Feeds moeten met wachtwoord kunnen worden afgesloten voor geregistreerde gebruikers (doel: verspreiding nieuws onder embargo; FN)
 • Categorieboom om nieuws te kunnen selecteren via RSS. Categorie kan bepaald worden door categorieboom of door tags. Tags zijn van tevoren aangeboden en kunnen ook door gebruiker worden toegevoegd.
 • Gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van de TU Delft moeten een abonnement af kunnen nemen waarbij deze opgeeft welke categorie√ęn. Het medium en de frequentie waarop het nieuws binnenkomt dient door de gebruiker gekozen te kunnen worden (mobiel, internet (rss), e-mail, etc etc). Dit gebeurt op een tussenpagina waar een selectie gemaakt kan worden.
 • Beheerder kan tags hernoemen.
 • Gebruikersstatistieken.

2. Beter hergebruik nieuws

 • Een nieuwsartikel moet afhankelijk van de doelgroep automatisch verschijnen op de website, op Blackboard en/of Netpresenter.
 • Dit geldt ook voor toekomstige of nog niet vastgestelde systemen. Hiervoor is het noodzakelijk te kiezen voor een open standaard = RSS 2.0
 • Een beheerder moet een bestaand nieuwsartikel kunnen ‚Äėtaggen' (om het bijvoorbeeld bij een andere faculteitspagina te laten verschijnen) of kiezen voor verschijnen in een eigen nieuwsoverzicht met dezelfde metadata (houdbaarheidsdatum, type, prioriteit e.d.)
 • Een beheerder moet bericht kunnen krijgen als er nieuws op een andere site geplaatst wordt dat interessant is voor zijn/haar eigen site. Is in voorzien via RSS abonnementen.
 • Een bezoeker moet zich kunnen aanmelden voor nieuwsberichten in een bepaald overzicht met RSS. Is in voorzien met RSS-abonnementen.
 • Een beheerder moet ook snel kunnen vinden of een artikel al in het cms staat.
 • Persberichten zouden direct in het systeem ingevoerd moeten kunnen worden en gekoppeld aan een verzendlijst via CRM.

3. Opbouw van nieuwsartikelen en -overzichten

 • Een beheerder moet een nieuwsartikel met titel, intro en volledige tekst kunnen invoeren, maar ook met alleen een titel en intro (dus zonder volledige tekst).
 • (Een beheerder moet een overzicht van actuele artikelen kunnen maken in verschillende vormen: lijst met titels en intro‚Äôs, lijst met titels)
 • Een beheerder moet links kunnen plaatsen en beperkte opmaak kunnen geven in de intro en volledige tekst van elk artikel.

4. Agenda

 • Koppeling met wetenschapsagenda, maar het is een apart systeem.
 • Nieuwsbericht moet kunnen worden voorzien van datum en tijdstip

5. Nieuwsbrieven

 • Is onderdeel van afnemend systeem, hoort niet bij Nieuwsportal eisen.
 • Koppeling met nieuwsbrieven
 • Systeem moet weten of een nieuwsbericht al eerder met een nieuwsbrief is verstuurd

6. Corporate belangen:

 • Corporate pride: hoe zorg je ervoor dat sommige nieuwsitems ondanks filtering toch bij iedereen terecht komt? Dit kan door een zeer beperkt aantal personen als een speciale subset tags worden toegevoegd (bv. de subset faculteitspagina's en TU corporate sites).
 • Hoe waarborgen we dat nieuws van de afdeling voorlichting te onderscheiden is van nieuws van de onafhankelijke redactie van Delta/Delft Integraal? Via veld Organisatieonderdeel is te zien wie geplaatst heeft.
 • Cross-selling: is het mogelijk bij een nieuwsitem om als lezer aanbevelingen te krijgen over welke artikelen nog meer interessant voor je kunnen zijn? Dit kan via een eigen account, waarbij een gebruikersprofiel gematcht kan worden met het nieuws uit de database, het huidige en het gearchiveerde nieuws. Denk aan Amazon. Of het kan directer via suggesties bij een specifiek artikel gematcht op tags. Denk aan de Sphere plugin in WordPress.¬† -> kan het systeem aan de invoerder suggesties geven voor tags, bv op basis van eerder getagde artikelen over hetzelfde onderwerp? Want in principe kan cross-selling door goede tags worden opgelost.
Ri15 De metanavigatie bevat de volgende elementen:

 • Home (leidt altijd naar de homepage)
 • Over TU Delft
 • Sitemap
 • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Taalkeuze
 • Lettergrootte aanpassen
 • Zoeken
¬† Ri15.1 In het onderdeel ‚ÄúOver TU Delft‚ÄĚ komen alle onderdelen van de TU Delft aan bod. Ook krijgen alle feiten en cijfers (geschiedenis, organogram) hier een plaats.


[1] Dus bv. opleidingsinformatie op de TU website, en netwerken tussen alumni op LinkedIn.

Interactie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Interactie

ID Requirement
Rx1 Bezoekers hebben op iedere plek op de website het gevoel te weten waar ze zijn, wat ze zien en waar ze naartoe kunnen.
Rx2 Op de website worden verschillende soorten informatie verschillend weergegeven.
Rx3 Links geven duidelijk aan wat de bestemming is (feed forward).
Rx4 Links naar websites binnen het TU Delft domein worden in hetzelfde venster geopend. Links naar websites (of dieplinks) buiten het TU Delft domein worden in een nieuw venster geopend.
Rx5 Er worden bij voorkeur geen banners gebruikt voor dieplinken binnen de website.
Rx6 Alle informatie op de website moet bereikbaar zijn via informatiestructuren, dus niet alleen middels de zoekfunctie.
Rx7 Op elke pagina moet de gebruiker eerder gestelde vragen over het onderwerp terug kunnen zien en via "vraag het de TU Delft" een vraag kunnen stellen over het onderwerp van de pagina.
Rx8 Bezoekers kunnen teksten kopi√ęren van de website.
Rx9 Bezoekers kunnen brochures bestellen of downloaden op de website.
  Rx9.1 Om brochures te kunnen bestellen of downloaden, moeten mensen NAW-gegevens achterlaten.
Rx10 Bezoekers kunnen zich via de website aanmelden voor activiteiten.
Rx11 Bezoekers kunnen reageren op weblogs.
Rx12 Fotoboeken, spelletjes, animaties, filmpjes moeten mogelijk zijn.

Uitstraling en vormgeving eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Uitstraling en vormgeving

ID Requirement
Ru1 De website wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het merktraject van de TU Delft (februari 2008).
Ru2 De website wordt ontworpen op basis van de huisstijl van de TU Delft (fonts, kleuren, logogebruik, beeldgebruik).
Ru2.1 De website heeft tot in de diepste lagen een uniforme TU Delft uitstraling die aansluit bij de merkwaarden
Ru2.2 De website heeft een eigentijdse uitstraling, maar moet wel bij de TU Delft passen.
Ru2.3 Het logo blijft gehandhaafd.

Ru3

De website sluit mbt vormgeving, inhoud en beleving aan bij de doelgroep(en).

Ru4 Er wordt vastgehouden aan de volgende regels :(zie artikel op frankwatching):

 • Gebruik een duidelijk grid en hou ruimte voor wit
 • Speel met kleur en grijsvlakken.
 • Maak gebruik van goede en functionele typografie
 • Hiermee hoeft er dus geen gebruik gemaakt te worden van kleurverlopen, spiegelingen en drop-shadows die soms het ontwerpen voor web 2.0 domineren
Ru5 Er wordt geen gebruik gemaakt van banners of andere elementen die geassocieerd worden met reclame.
Ru6 Indien een (organisatorisch) onderdeel van de TU Delft 100% onderdeel uitmaakt van de TU Delft, conformeert deze zich volledig aan de webhuisstijl van de TU Delft.
Ru6.1 Nieuwe website maakt campagnesites (technisch en qua vormgeving) overbodig, er zijn geen aparte pagina’s nodig, we hanteren één stijl en daardoor één logisch geheel
Ru7 Samenwerkingsverbanden:

 • Als een samenwerkingsverband voor meer dan 50% bestaat uit
  organisatorische eenheden van de TU Delft, conformeert dit initiatief zich volledig aan de volledige huisstijl van de TU Delft.
 • ¬†Dit geldt ook voor initiatieven waarvan de TU Delft de penvoerder is.
 • Voor overige samenwerkingsverbanden voorziet de webhuisstijl in richtlijnen om dit samenwerkingsverband op internet te laten communiceren.
Ru7.1 Er zijn richtlijnen voor het gebruik van het logo van de TU Delft op andere websites dan die van de TU Delft.
Ru8 Het is altijd duidelijk waar je in de website bent. Je moet altijd terugkunnen naar een logisch punt.
Ru9 De website heeft geen lappen tekst. Er is een goede verhouding tussen beeld en tekst.
Ru10 De website is in de navigatie tekstueel geori√ęnteerd. Er wordt dus alleen gebruik gemaakt te worden van afbeeldingen als het niet anders kan (bijvoorbeeld in het geval van een logo).
Ru11 De website maakt optimaal gebruik van het beschikbare beeldschermoppervlak. Hierdoor kan het uiterlijk, in schermopbouw en plaatsing van elementen, verschillen per beeldscherm.
Ru11.1 De website is bruikbaar met een resolutie instelling van de gebruiker vanaf 1024 x 768 pixels en toont nooit een horizontale scrollbar bij deze resolutie.
Ru12 Gebruik van elementen:

 • De metanavigatie staat rechts bovenaan iedere pagina.
 • De descriptor zal alleen in het engels gevoerd worden
 • De descriptor komt onder of naast het logo te staan
 • De payoff moet onder de descriptor of onder het logo geplaatst worden.
 • Groot leaderbord wordt alleen gebruikt voor:
 • Wervingscampagnes voor studenten;
 • Uiting van corporate identiteit.
Ru13 Typografie:

 • Er wordt een extra font toegevoegd, voorlopig Bookman old style. Voor internet moet gekeken worden hoe hier op aangesloten kan worden (webleesbaarheid)
 • Voor de koppen (H1, H2, H3) in de website kan Sifr worden ingezet om Bookman Old Style te gebruiken.
 • Koptitels mogen in het blauw of zwart
 • Er mag meer met corpsgroote gewerkt worden (grotere verschillen).
 • In de huisstijl gaan corpsgroottes altijd in een vergroting van 2. Hier moet nog naar gekeken worden of dit ook werkt voor online gebruik.
 • De broodtekst is normaliter tahoma. Door middel van testvlakken met tekst moet worden gekeken welk lettertype geschikt is voor de website. Tahoma met extra letter spatiering, Arial of Verdana.
Ru14 Kleurgebruik:

 • Er is een kleuren palet samengesteld van verschillende blauws tinten, met accentkleuren.
 • De kleuren kunnen vrij gebruikt worden, en zitten niet gebonden aan faculteiten, diensten of andere organisatorische delen van de TU.
 • Er mogen geen kleuren geclaimd worden voor een organisatorische eenheid, thema of doelgroep.
 • Hoe dieper de site wordt ingegaan hoe meer kleurgebruik toegestaan is.
  Zo zal de homepage bestaan uit de corporate basis kleuren cyaan en zwart.
Ru15 Beeldgebruik:

 • De beeldtaal richt zich op mensen, problemen en oplossingen.
 • Beeldmateriaal dient goed uitgesneden zijn waardoor er spanning in de foto ontstaat.
 • Stijl:
 • Helder
 • Harmonie in kleur
 • Onderwerp duidelijk "leesbaar", statement
 • Uitsnedes (focus)
 • Kwalitatief
 • Er komt een foto- en filmbank om uit te putten.
 • Beeldgebruik dient internationaal toepasbaar te zijn.
¬© 2011 TU Delft