Techniek

 • De website dient zonder meer toegankelijk te zijn met gebruik van de volgende browsers en omgevingen:
  • internet explorer 6.x en 7.x op window
  • Firefox 1.x en 2.x op windows
  • Safari 1.x opMacOS X
  • Firefox 2.x opMacOS X
  • mobile devices op basis van windows
 • Het presentatiedeel en invoerdeel (contributie) van het intranet dient bereikbaar te zijn via verschillende browsers op verschillende platforms (dezelfde eisen als internet).
 • De website dient toegankelijk zijn volgens de eisen van “Drempelsvrij”.
 • De website dient te voldoen aan de normen en richtlijnen van W3C (XHTML 1.0 strict)
 • De website dient te passen binnen het technisch beheer van de TU Delft.
 • De website dient beheerd te kunnen worden met behulp van het centrale CMS van de TU Delft.
 • De website dient bruikbaar te zijn met een resolutie instelling van de gebruiker vanaf 1024 x 768 pixels.
 • De website dient nooit een horizontale scrollbar te tonen bij bovenstaande resolutie.
 • De website dient optimaal gebruik te maken van het beschikbare beeldschermoppervlak. Hierdoor kan het uiterlijk, in schermopbouw en plaatsing van elementen, verschillen per beeldscherm.
 • De website dient geoptimaliseerd te zijn voor zoekmachines.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van een flash plugin vanaf versie 8. Gebruikers dienen dus een flash (8 of hoger) pluging te hebben geinstalleerd op de PC om de content te kunnen zien.
 • Er moeten meerdere doorsneden van beschikbare info gemaakt kunnen worden afhankelijk van doelgroep
 • Omvang van pagina's dient beperkt te zijn tot 150 kb.
 • Het CMS van de TU Delft dient aanvullende templates toe te laten.
 • De website dienen volledig binnen de huidige SLA met SSC-ICT van de TU Delft ontwikkeld te worden.
 • De website dient in twee talen beschikbaar te zijn (Nederlands en Engels). De voorkeurstaal is Nederlands.
 • Bij bezoek uit het buitenland dient de website de Engelse versie te tonen
 • Bij Engelstalige instellingen van de gebruiker (PC) dient de Engelse versie van de website getoond te worden.
 • Op onderdelen in de website zal alleen de Engelse taal aanwezig zijn.
 • De aanwezigheid van de Engelse taal is afhankelijk van de doelgroep. Voor de subdoelgroep "Scholieren" is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk een Engelstalige versie beschikbaar te hebben.
 • De website dient in de navigatie tekstueel georienteerd te zijn. Er dient dus alleen gebruik gemaakt te worden van afbeeldingen als het niet anders kan (bijvoorbeeld in het geval van een logo).
 • Voor een deel van de teksten in het cms dient de redactie goedkeuring te geven voodat de teksten live worden getoond. Dit geldt voor alle pagina's in de overkoepelende TU Delft boom structuur. Het geldt ook voor de bovenste drie lagen van de facultaire en dienstenwebsites.
 • De website dient geheel frameloos te zijn
 • De website dient gebruik te maken van een volledig gedefinieerde set (losstaande) stylesheets
 • Deze stylesheets dienen door meer dan alleen de website van de TU Delft gebruikt te kunnen worden.
 • Analyses van klikgedrag moeten makkelijk verkrijgbaar en te analyseren zijn

De zoekmachine;

 • er dient op elke pagina in de website direct gezocht te kunnen worden door het intikken van een of meerdere termen in een zoekvenster
 • In dit venster dienen minimaal 25 karakters direct ingevoerd te kunnen worden
 • hierbij mag een deel van de ingetikte termen niet (meer zichtbaar zijn (wegscrollen))
 • er dient gezocht te worden binnen alle website met een tudelft domein
 • het moet mogelijk zijn websites hiervan uit te sluiten (in het beheer)
 • het moet mogelijk zijn externe applicaties (database) te koppelen aan de zoekresultaten
 • het moet mogelijk zijn zoekresultaten bovenaan te laten eindigen (beinvloeden van de zoekresultaten)
 • de zoekmachine moet met een resultatenpagina komen in minder dan seconde
 • op een zoekresultatenpagina dienen 10 hits opgenomen te zijn
 • de overige hits zijn te benaderen door te bladeren in de zoekresultatenpagina's
 • er dient een geavaceeerde modus te zijn van de zoekmachine
 • de geavaceerde modus moet door de gebruiker aangeklikt worden, default is de eenvoudige modus.
 • zoekresulaten moeten gecategoriseerd weergegeven kunnen worden
 • het moet mogelijk zijn te zoeken in een subdomein van de TU Delft.
 • Zoekfunctie: gebruik moet niet vooral hits naar Delta opleveren.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft