Vormgeving

 • De website dient ontworpen te zijn op basis van de huisstijl van de TU Delft.
  • fonts:
  • kleuren:
  • logogebruik
  • beeldgebruik
 • De website dient mbt vormgeving, inhoud en beleving aan te sluiten bij de doelgroep(en).
 • Er dient geen gebruik gemaakt te worden van banners aan de rechterkant van het scherm of andere elementen die geassocieerd worden met reclame.
 • De website dient een moderne uitstraling te krijgen maar moet wel bij de TU Delft passen.
 • Er dient te worden vastgehouden aan de volgende drie regels mbt het ontwerpen voor web 2.0 (zie artikel op frankwatching ):
  • gebruik een duidelijk grid en hou ruimte voor wit
  • speel met kleur en grijsvlakken.
  • Maak gebruik van goede en functionele typografie
  • Hiermee hoeft er dus geen gebruik gemaakt te worden van kleurverlopen, spiegelingen en drop-shadows die soms het ontwerpen voor web 2.0 domineren
 • Het logo blijft gehandhaafd
 • De descriptor zal alleen in het engels gevoerd worden
 • De descriptor komt onder of naast het logo te staan
 • De payoff moet onder de descriptor of onder het logo geplaatst worden.
 • Er wordt een extra font toegevoegd, voorlopig bookman old style. Voor internet moet gekeken worden hoe hier op aangesloten kan worden (webleesbaarheid)
 • Er moet meer met corpsgroote gewerkt worden (grotere verschillen).
 • Er is een kleuren palet samengesteld van verschillende blauws tinten, met accentkleuren
 • De kleuren kunnen vrij gebruikt worden, en zitten niet gebonden aan faculteiten, diensten of andere organisatorische delen van de TU.
 • Er mogen geen kleuren geclaimed worden voor een organisatorische eenhei, thema of doelgroep.
 • Op papier zal met oormerken gewerkt worden, aan de linkerkant, op 7 plaatsen.
 • De beeldtaal richt zich op de menselijke kant, de problemen, en de oplossingen.
 • Eisen voor beelden:
  • Helderheid
  • Harmonie in kleur
  • Onderwerp duidelijk "leesbaar", statement
  • Uitsnedes (focus)
  • Kwalitatief
  • Foto en filmbank om uit te putten
 • Beeldgebruik dient internationaal toepasbaar te zijn
 • Indien een (organisatorisch) onderdeel van de TU Delft 100% onderdeel uitmaakt van de TU Delft dient deze zich volledig te conformeren aan de webhuisstijl van de TU Delft.
 • Als een samenwerkingsverband voor meer dan 50% bestaat uit organisatorische eenheden van de TU Delft dient dit initiatief zich volledig te confrormeren aan de volledige huisstijl van de TU Delft.
 • Dit geldt ook voor initiatieven waarvan de TU Delft de penvoerder is.
 • Voor overige samenwerkingsverbanden dient de webhuisstijl te voorzien in richtlijnen om dit samenwerkingsverband op internet te laten communiceren.
 • Er dienen richtlijnen te zijn voor het gebruik van het logo van de TU Delft op andere websites dan die van de TU Delft.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft