Eisen per doelgroep – alumni

Elk van deze doelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor alumni is de start: www.tudelft.nl/alumni
 • De startpagina van alumni is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • De gebruiker van de bedrijven en overheid website dient primair een hulpmiddel te zijn voor deze doelgroep.
 • Relevant nieuws dient aanwezig te zijn
 • Relevante publicaties dienen gevonden te kunnen worden.
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • De expert bij de onderwerpen dient eenvoudig gevonden te kunnen worden
 • Er dient eenvoudig contact opgenomen te kunnen worden met de expert.
 • Samenwerkingsverbanden dienen gevonden te kunnen worden.
 • Mogelijkheden voor bedrijven en de universiteit om samen te werken dienen inzichtelijk te zijn.
 • Als de mogelijkheid er inderdaad is, dient men eenvoudig contact op te kunnen nemen.
 • De vakliteraratuur van de TU Delft dient aanwezig te zijn. Hier moet contact gezocht worden met de bibliotheek
 • De faciliteiten die de bedrijven en overheid kunnen afnemen moeten te duidelijk te vinden zijn.
 • De alumni verenigingen moeten een overzichtelijk plaats op de site krijgen
 • De relevante activiteiten en informatie voor alumni (op onderzoek/onderwijs gebied) van alumniverengingen moeten op de site weergegeven zijn.
 • toegang creeren naar de aanwezige kennis bij de bibliotheek (zoals ze dat ook hadden toen ze nog student waren): wetenschappelijke output in Delft Repository
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft