Eisen per doelgroep – studiekiezers – bachelor

De doelgroep studiekiezers heeft een aantal subdoelgroepen. Degenen die in het keuzeproces staan om te kiezen voor een bachelor opleiding is een van deze subdoelgroepen.

Elk van deze subdoelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de bachelorkiezer is de start: www.tudelft.nl/bachelor
 • De startpagina van bachelorkiezers is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • De gebruiker van de bachelor website dient primair een hulpmiddel te zijn voor de potentiele bachelors.
 • De bachelor website dient antwoord te geven op de volgende vragen:
  • wat vind ik (als potentiele bachelor) leuk?
  • waar ben ik (als potentiele bachelor) goed in?
  • welke opleiding bij de TU Delft past dan dus goed bij me?
 • Inhoud van de studie
  • Vakken op de middelbare school dienen vergeleken te kunnen worden met opleidingen bij de universiteit
  • er dient een opsomming te zijn van de opleidingen bij de universiteit
  • Deze opsomming dient voorzien te zijn van een korte toelichting van de studie.
  • De taal / tone of voice dient aan te sluiten bij de terminologie van middelbare scholen.
  • Een opleiding dient beschreven te zijn in de vorm van een omschrijving die tot de verbeelding spreekt (een verhaal over de inhoud van de studie en wat daar interessant aan is in plaats van een droge opsomming van de specificaties)
  • elke opleiding dient voorzien te zijn van het toekomstperspectief, in de vorm van een gerelateerd onderwerp.
  • De site dient de (inhoudelijke) verschillen met een vergelijkbare studie in een andere stad, bij een ander instituut, weer te geven.
  • Feiten, cijfers en rijtjes dienen aanwezig te zijn maar als gerelateerde informatie
 • Vorm van de studie
  • de site dient inzicht te geven in hoe het is om de studie te doen (hoe is het om een dag/maand/jaar te studeren?)
  • de site dient inzicht te geven in de verdeling tussen theorie en praktijk
  • de site dient inzicht te geven in de hoeveelheid contacturen met docenten
  • de site dient inzicht te geven in het rooster op hoofdlijnen
  • de site dient doorverwijzingen te hebben naar de gedetailleerde informatie
  • de site dient voorzien te zijn van persoonlijke en beeldende verhalen van zittende studenten en docenten
 • Omgeving van de studie
  • de site dient potentiele kiezers het gevoel te gevan dat ze met een keuze voor de TU Delft een goede keuze maken
  • de site dient een indruk te geven van hoe de studentenpopulatie is opgebouwd (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • De site dient een indruk te geven met welke docenten ze te maken krijgen (om te kijken of dat aansluit bij henzelf)
  • de site dient een indruk te geven van de omgeving waarin een potentiele student terecht gaat komen (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • de site dient de universiteit (de fysieke campus) als geheel te beschouwen.
  • De site dient beelden (film) van de campusomgeving te tonen. Hierbij is het belangrijk om sfeer over te brengen
  • De site dient een indruk te geven van Delft als stad om in te studeren
  • Beeld en filmmateriaal spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Het is belangrijk de sfeer van de stad weer te geven
  • De site dient de verschillen tussen Delft en alternatieve steden (per opleiding kan dat verschillen) te benadrukken.
  • Dem site dient inzicht te geven in eventuele reistijden
 • Voorlichtingsdagen, open dagen en meeloopdagen
  • de site dient sfeerimpressies van eerder voorlichtingsactiviteiten te tonen
  • Deze sfeerimpressies / indrukken dienen bij voorkeur afkomstig te zijn van mede – bachelorkiezers
  • De site dient het live bezoeken van de site zo makkelijk mogelijk te maken (icm CRM)
  • De meelooopdagen zijn voor de potentiele bachelor student het meest krachtige middel. De meeloopdagen zijn dus het belangrijkst om te communiceren.
  • de voorlichtende informatie op de site over een opleiding dient eerlijk, nuttig en objectief te zijn.
  • inhoud van foldermateriaal van opleidingen dient niet 1 op 1 overgenomen te worden op de website (Copy-paste uit folders).
Be Sociable, Share!

1 comment

Er zijn onlangs een 5 tal studenten gestart met bloggen voor de TU. Dit is terug te vinden op: http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=cbde2773-063b-45b0-80e2-b7ad3e8d11ce&lang=nl
Het zou mooi zijn als 2 a 3 studenten per opleiding (BSc en MSc) een blog bijhouden.
Voor Alumni, die wellicht erg druk zijn met een nieuwe baan, kan een interview ook illustratief zijn

Leave a Reply

© 2011 TU Delft