Eerste gedachten over PvE en taakanalyse

Voor ons (Tam Tam) is het project deze week echt van start gegaan. In eerste instantie gaan we ons bekommeren om het programma van eisen. Het is goed om te zien dat er vanuit de TU Delft al veel is nagedacht over de eisen en wensen, soms al heel gedetailleerd. In eerste instantie zullen we gaan werken met een PvE dat zich concentreert op meso (bv. doelgroepgericht) en macro (bv. voertaal is Nederlands) eisen, en minder op micro eisen (bv. het logo moet aanklikbaar zijn. Volgende week leveren we hier de eerste versie van op.

Woensdag heeft Juriaan Hoogervorst van Contentkings ons meegenomen in de beleveniswereld van enkele doelgroepen. Hun referentiekader en informatiebehoefte zijn voor ons leidend bij het bedenken van een nieuwe structuur. De taakanalyse gaf ons veel informatie over de doelgroepen in relatie tot de website, maar riep tegelijk ook nieuwe vragen op, zoals:

  • Hoe breng je informatie bij mensen die uit zichzelf niet met enige regelmaat naar de TU Delft website surfen, zoals oud-studenten?
  • Wat is überhaupt precies de rol van de website voor de doelgroep binnen de online omgeving waarin de doelgroep zich begeeft?
  • Er blogt nu een aantal studenten op TU blogs. Bloggen er ook studenten over de TU of hun studie(tijd) op eigen weblogs?
  • Scholieren oriënteren zich eerst breed op een studie. De één doet er langer over dan de ander. Maar benaderen ze deze oriëntatie wel allemaal hetzelfde? Denkt de één niet eerst aan een beroep of master, een ander vanuit de vakken waarin hij goed is, en weer een ander een onderwerp wat hem interesseert (bv. dieren)?

Genoeg om over na te denken dus. Wat zijn jullie gedachten over bovenstaande vragen?

(geschreven door Ferry den Dopper)

Be Sociable, Share!

1 comment

” – Er blogt nu een aantal studenten op TU blogs. Bloggen er ook studenten over de TU of hun studie(tijd) op eigen weblogs?”

Ik denk dat niet alleen studenten maar dat er ook medewerkers en promovendi eigen weblogs buiten de TU websites hebben.

Leave a Reply

© 2011 TU Delft