Week 2: Grote discussie en eerste draft PvE

Afgelopen maandag hebben we in groot verband (TU webredactie en Tam Tam) gedachten uitgewisseld over de website.

Eerst vroegen we aan de webredacteuren wat hen opviel in de taakanalyse van ContentKings. Hierop kwamen de volgende vragen:

  • “Wat opvalt in de taakanalyse is dat scholieren die zich verdiepen in een opleiding veel details willen zien, tot aan roosters toe. Is dat echt zo?” Ik denk dat scholieren niet per definitie de roosters willen zien, maar dat zij een goede indruk willen krijgen van de praktijk: hoeveel contacturen, hoeveel theorie vs praktijk, hoeveel vakken per semester, enzovoorts.
  • “Scholieren willen geen cijfers maar verhalen. Vijf studenten zijn net begonnen met bloggen. Zouden sommige alumni ook willen bloggen?” Als bloggen niet lukt, zijn er wellicht ook andere manieren om de verhalen van alumni te zien, bijvoorbeeld met een (video) interview.
  • “Stakeholders (bv. bedrijven) zoeken met name in hun eigen kring. Wat betekent dat voor de TU?” Onder meer dat we niet alleen maar op onze eigen website moeten blijven, maar daar het contact opzoeken waar de doelgroep is.

Ook hebben we verder doorgepraat over de eerste ideeën en wensen die op dit weblog zijn verschenen. En ook daar ontstonden vragen:

Veel onderzoek valt niet binnen de thema’s. Hoe komt dit naar buiten? Hoe vinden mensen deze expertisegebieden? En kenniscentra? Gezamenlijk kwamen erop uit dat mensen waarschijnlijk expertises zoeken (bv. “aerodynamica” of “control & simulation”). Aan de hand hiervan kunnen we kenniscentra, leerstoelen en onderzoeksprojecten presenteren. Ook kunnen we periodiek een ander project (van hoogleraren, maar ook van studenten) in de schijnwerpers zetten. Belangrijk hierbij is om niet de organisatie, maar vooral de doorbraak c.q. resultaten te belichten en waar mogelijk aan te sluiten op de actualiteit.

Een belangrijke keuze voor de informatiestructuur wordt de topnavigatie. Gaan we voor thema- (bv. “Onderwijs”), actie- (bv. “Studeren” of “Studie kiezen”) of doelgroepingangen (bv. “Scholieren”), of een combinatie hiervan? Over het algemeen hebben doelgroepingangen minder succes dan thema- of actiegerichte navigatie, omdat mensen met een bepaalde informatievraag (“ik wil/zoek …”) naar een website komen. Doelgroepingangen dwingen mensen na te denken in welke hoedanigheid zij de site willen bekijken of welke van de opties hen het beste typeert. En zoals Steve Krug jaren geleden al schreef over gebruiksvriendelijkheid: “Don’t make me think”. Zijn doelgroepingangen dan per definitie minder effectief? Nee, in bepaalde situaties werken ze wel beter dan thema’s. Daarom is het lastig op voorhand al een beslissing te nemen over de navigatiestrategie. Straks in de ontwerpfase gaan we hier dus goed naar kijken.

Als laatste kwam het onderwerp ‘participatie’ aan bod. De TU wil op de nieuwe website meer aandacht schenken aan interactie. Hoe dit invulling gaat krijgen, weten we nog niet, maar we hadden wel al een paar ideeën: overal contact kunnen opnemen, wetenschappelijke vragen (a la Intermediair) stellen aan de TU, chatten/mailen met studenten en discussiefora.

Programma van Eisen (PvE)

We hebben deze week niet alleen gediscussieerd. Het Programma van Eisen moet immers snel vorm krijgen. Het werd tijd om input tot dusver te gaan samenvatten in algemene requirements (eisen/wensen/uitgangspunten). De discussie van maandag maakte een aantal wensen en ideeën al concreter. Woensdag hebben we in overleg zoveel mogelijk onduidelijkheden weggenomen, en vandaag hebben we een eerste draft van het Programma van Eisen klaar.

(geschreven door Ferry den Dopper)

Be Sociable, Share!

4 comments

Ben ik het helemaal mee eens … scholieren hebben dit als voorbeeld aangedragen om te onderbouwen dat ze een goed beeld willen krijgen van hoe een studiejaar eruit ziet.

“Wat opvalt in de taakanalyse is dat scholieren die zich verdiepen in een opleiding veel details willen zien, tot aan roosters toe. Is dat echt zo?”
Volgens mij willen scholieren (en ook masterkiezers!) een goed beeld krijgen van de vorm en inhoud van de studie. Dit betekent inzicht in de jaarindeling, verhouding theorie vs. praktijk, etc. (vorm) En een globaal beeld van de thema’s/onderwerpen die aanbod komen en de plaats daarvan in het curriculum. (inhoud) Ik ben het er dus mee eens dat er geen heel gedetailleerde roosterinformatie beschikbaar hoeft te zijn voor studiekiezers.

Misschien is dit artikel een goede bijdrage om de achterkant goed te beleggen. In het artikel staat dat van de bezoekers die geen reactie krijgen, 85% nooit meer terug komt.

http://www.frankwatching.com/archive/2008/02/18/hoe-snel-antwoord-je-op-een-online-contact-aanvraag/

Als laatste kwam het onderwerp ‘participatie’ aan bod. De TU wil op de nieuwe website meer aandacht schenken aan interactie. Hoe dit invulling gaat krijgen, weten we nog niet, maar we hadden wel al een paar ideeën: overal contact kunnen opnemen, wetenschappelijke vragen (a la Intermediair) stellen aan de TU, chatten/mailen met studenten en discussiefora.

Goed idee! Maar alleen als het aan de achterkant belegd is. Te weinig respons vanuit de TU op vragen en je ziet je bezoekers nooit meer terug.

Leave a Reply

© 2011 TU Delft