Taal en tekst eisen opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Taal en tekst

ID Requirement
Rt1 Bij navigatielabels gaat begrijpelijkheid en herkenbaarheid boven jargon c.q. technische correctheid.
Rt2 Binnen een doelgroep wordt een eenduidige tone of voice en terminologie gehanteerd.[1]
Rt3

Richtlijnen voor copywriting:

 • Teksten op een pagina zijn gericht op de doelgroep.        
 • Teksten zijn kort.       
 • Teksten zijn scanbaar.      
 • Teksten zijn actief geschreven:      
  • Geen hulpwerkwoorden (worden en zijn)
  • geen (on)voltooid toekomende tijd
  • schrijf over wat wel is of wel kan en niet over iets dat niet kan.        
 • Teksten zijn actueel (concrete data, tijdsaanduidingen en feiten) geschreven.         
 • Teksten zijn correct geschreven.      
 • Teksten komen objectief en betrouwbaar over.      
 • Teksten beginnen met een korte samenvatting.       
 • Teksten zijn voorzien van een onderverdeling in paragrafen.        
 • Paragrafen hebben een titel die de inhoud van de paragraaf weergeeft.         
 • Paragrafen zijn bij voorkeur niet langer dan 40 woorden.      
 • Teksten worden waar mogelijk voorzien (maar alleen als van toepassing) van beeld en filmmateriaal ter ondersteuning en ter vervanging van teksten.        
 • Beeld en filmmateriaal wordt op de pagina zelf opgenomen (dus niet op achterliggende pagina's of links in een nieuw scherm).        
 • Pagina's met teksten zijn voorzien van voldoende witruimte.         
 • Plaats opsommingen onder elkaar, maak hierbij gebruik van het opsomteken.     
 • Vermijd plechtige taal.
 • Vermijd marketingtaal.
 • Gebruik concrete woorden en cijfers (geen zes maar 6).        
 • Gebruik geen afkortingen.        
 • Gebruik geen jargon.      
 • Gebruik de taal van de pagina (bv. wachtwoord i.p.v. password op de NL site).        
 • Gebruik links naar andere sites (maar wel in een nieuw scherm) buiten het TU Delft domein.        
 • Zorg ervoor dat een link een meerwaarde heeft.
Rt4

Richtlijnen voor talen:                 (niet definitief)·        

 • De Nederlandse taal is de voertaal.   
 • Alle pagina's worden hertaald in het Engels.       
 • Het Engels dat gebruikt wordt, is Oxford English.      
 • Bij masteropleidingen is de voertaal Engels. Nederlands wordt enkel gebruikt voor de meest algemene informatie over een masteropleiding.     
 • Het is mogelijk dat er op de Nederlandse website gebruik gemaakt wordt van Engelse termen of tekst. Andersom is dat niet toegestaan.       
 • Voor een aantal subdoelgroepen is het niet noodzakelijk Engelse teksten aanwezig te hebben. Dit geldt voor de subdoelgroep scholieren en vwo-docenten en decanen      
 • Internationale bezoekers (uit ander land of met niet-Nederlandse taalinstelling) komen automatisch terecht op de Engelstalige homepage.


[1] Dit houdt bijvoorbeeld in dat gebruik van terminologie voor alle faculteiten wordt gelijkgetrokken.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft