Informatie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Informatie

ID Requirement
Ri1 Het informatieaanbod op de website wordt bepaald door vragen en belangen van doelgroepen.
  Ri1.1 De TU Delft biedt informatie daar aan waar de doelgroepen bereikbaar zijn en waar zij dergelijke informatie verwachten te vinden.[1]
  Ri1.2 De TU Delft communiceert relevante informatie op het juiste moment aan specifieke doelgroepen, zonder daarmee ruis te veroorzaken bij andere doelgroepen.
  Ri1.3 Er moeten duidelijke ingangen/routes zijn voor iedere doelgroep.
  Ri1.4 De informatiestructuur en labelling wordt per doelgroep geoptimaliseerd.
Ri2 Op ieder niveau in de informatiestructuur dient de informatie gepresenteerd te worden op een wijze die aansluit bij de verwachting van de doelgroep.
Ri3 De informatiestructuur houdt er rekening mee dat de informatiebehoefte van een doelgroep faseafhankelijk kan zijn (bv. brede oriëntatie, verdieping, keuze) en ondersteunt dus meerdere informatielagen (van kort overzicht tot detail).
Ri5 Informatie wordt op een enkel punt in de structuur opgenomen.
Ri6 Op iedere pagina met tijdgebonden informatie (bv. curriculum) moet vermeld worden op welk tijdvak de informatie betrekking heeft en wanneer de informatie voor het laatst bijgewerkt of gecontroleerd is.
Ri7 Tijdens perioden waarin klanten in groten getale dezelfde (niet op individuele situatie betrekking hebbende) vragen stellen, moet de website deze vragen (en de antwoorden) prominent aanbieden.
Ri8 Bij alle dynamische informatieonderdelen worden (RSS) feeds aangeboden.
Ri9 De homepage ontsluit minimaal:

 • Nieuws
 • Agenda
 • Wervingscampagne of uiting van corporate identiteit.
  Ri9.1 Nieuws en gebeurtenissen van faculteiten moeten geaggregeerd kunnen worden (met goedkeuring) naar de homepage.
Ri10 De navigatiestructuren van alle facultaire homepages zijn gelijk.
Ri11 Als bezoekers een vraag stellen via de website, wordt informatie gegeven over de opvolging van deze vraag door de TU Delft.  
Ri12 Ieder content-item kan bevatten:

 • Inline beeld
 • Inline filmmateriaal / streaming media
 • Inline geluid
 • Nieuws
 • Agenda / kalender
 • Artikelen
 • Redacteur
 • Links naar gerelateerde informatie
 • Informatie uit externe applicaties (xml, soap, rss)
 • Klikbare image maps
 •  (gerelateerde) Testimonials
 • Reageren op artikelen
 • Nieuwsbrief aanmelden

Ri13

Alle foto’s kunnen worden voorzien van metadata, zoals: titel, maker en jaartal. Het is mogelijk om een foto in een groter formaat te bekijken door er op te klikken.
Ri14 Regels voor nieuwsberichten:

1. RSS

 • Een bezoeker moet van elk afzonderlijk overzicht een RSS-feed kunnen opvragen en toevoegen aan een RSS-nieuws-reader.
 • Feeds moeten met wachtwoord kunnen worden afgesloten voor geregistreerde gebruikers (doel: verspreiding nieuws onder embargo; FN)
 • Categorieboom om nieuws te kunnen selecteren via RSS. Categorie kan bepaald worden door categorieboom of door tags. Tags zijn van tevoren aangeboden en kunnen ook door gebruiker worden toegevoegd.
 • Gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van de TU Delft moeten een abonnement af kunnen nemen waarbij deze opgeeft welke categorieën. Het medium en de frequentie waarop het nieuws binnenkomt dient door de gebruiker gekozen te kunnen worden (mobiel, internet (rss), e-mail, etc etc). Dit gebeurt op een tussenpagina waar een selectie gemaakt kan worden.
 • Beheerder kan tags hernoemen.
 • Gebruikersstatistieken.

2. Beter hergebruik nieuws

 • Een nieuwsartikel moet afhankelijk van de doelgroep automatisch verschijnen op de website, op Blackboard en/of Netpresenter.
 • Dit geldt ook voor toekomstige of nog niet vastgestelde systemen. Hiervoor is het noodzakelijk te kiezen voor een open standaard = RSS 2.0
 • Een beheerder moet een bestaand nieuwsartikel kunnen ‘taggen' (om het bijvoorbeeld bij een andere faculteitspagina te laten verschijnen) of kiezen voor verschijnen in een eigen nieuwsoverzicht met dezelfde metadata (houdbaarheidsdatum, type, prioriteit e.d.)
 • Een beheerder moet bericht kunnen krijgen als er nieuws op een andere site geplaatst wordt dat interessant is voor zijn/haar eigen site. Is in voorzien via RSS abonnementen.
 • Een bezoeker moet zich kunnen aanmelden voor nieuwsberichten in een bepaald overzicht met RSS. Is in voorzien met RSS-abonnementen.
 • Een beheerder moet ook snel kunnen vinden of een artikel al in het cms staat.
 • Persberichten zouden direct in het systeem ingevoerd moeten kunnen worden en gekoppeld aan een verzendlijst via CRM.

3. Opbouw van nieuwsartikelen en -overzichten

 • Een beheerder moet een nieuwsartikel met titel, intro en volledige tekst kunnen invoeren, maar ook met alleen een titel en intro (dus zonder volledige tekst).
 • (Een beheerder moet een overzicht van actuele artikelen kunnen maken in verschillende vormen: lijst met titels en intro’s, lijst met titels)
 • Een beheerder moet links kunnen plaatsen en beperkte opmaak kunnen geven in de intro en volledige tekst van elk artikel.

4. Agenda

 • Koppeling met wetenschapsagenda, maar het is een apart systeem.
 • Nieuwsbericht moet kunnen worden voorzien van datum en tijdstip

5. Nieuwsbrieven

 • Is onderdeel van afnemend systeem, hoort niet bij Nieuwsportal eisen.
 • Koppeling met nieuwsbrieven
 • Systeem moet weten of een nieuwsbericht al eerder met een nieuwsbrief is verstuurd

6. Corporate belangen:

 • Corporate pride: hoe zorg je ervoor dat sommige nieuwsitems ondanks filtering toch bij iedereen terecht komt? Dit kan door een zeer beperkt aantal personen als een speciale subset tags worden toegevoegd (bv. de subset faculteitspagina's en TU corporate sites).
 • Hoe waarborgen we dat nieuws van de afdeling voorlichting te onderscheiden is van nieuws van de onafhankelijke redactie van Delta/Delft Integraal? Via veld Organisatieonderdeel is te zien wie geplaatst heeft.
 • Cross-selling: is het mogelijk bij een nieuwsitem om als lezer aanbevelingen te krijgen over welke artikelen nog meer interessant voor je kunnen zijn? Dit kan via een eigen account, waarbij een gebruikersprofiel gematcht kan worden met het nieuws uit de database, het huidige en het gearchiveerde nieuws. Denk aan Amazon. Of het kan directer via suggesties bij een specifiek artikel gematcht op tags. Denk aan de Sphere plugin in WordPress.  -> kan het systeem aan de invoerder suggesties geven voor tags, bv op basis van eerder getagde artikelen over hetzelfde onderwerp? Want in principe kan cross-selling door goede tags worden opgelost.
Ri15 De metanavigatie bevat de volgende elementen:

 • Home (leidt altijd naar de homepage)
 • Over TU Delft
 • Sitemap
 • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Taalkeuze
 • Lettergrootte aanpassen
 • Zoeken
  Ri15.1 In het onderdeel “Over TU Delft” komen alle onderdelen van de TU Delft aan bod. Ook krijgen alle feiten en cijfers (geschiedenis, organogram) hier een plaats.


[1] Dus bv. opleidingsinformatie op de TU website, en netwerken tussen alumni op LinkedIn.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft