Uitstraling en vormgeving eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Uitstraling en vormgeving

ID Requirement
Ru1 De website wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het merktraject van de TU Delft (februari 2008).
Ru2 De website wordt ontworpen op basis van de huisstijl van de TU Delft (fonts, kleuren, logogebruik, beeldgebruik).
Ru2.1 De website heeft tot in de diepste lagen een uniforme TU Delft uitstraling die aansluit bij de merkwaarden
Ru2.2 De website heeft een eigentijdse uitstraling, maar moet wel bij de TU Delft passen.
Ru2.3 Het logo blijft gehandhaafd.

Ru3

De website sluit mbt vormgeving, inhoud en beleving aan bij de doelgroep(en).

Ru4 Er wordt vastgehouden aan de volgende regels :(zie artikel op frankwatching):

 • Gebruik een duidelijk grid en hou ruimte voor wit
 • Speel met kleur en grijsvlakken.
 • Maak gebruik van goede en functionele typografie
 • Hiermee hoeft er dus geen gebruik gemaakt te worden van kleurverlopen, spiegelingen en drop-shadows die soms het ontwerpen voor web 2.0 domineren
Ru5 Er wordt geen gebruik gemaakt van banners of andere elementen die geassocieerd worden met reclame.
Ru6 Indien een (organisatorisch) onderdeel van de TU Delft 100% onderdeel uitmaakt van de TU Delft, conformeert deze zich volledig aan de webhuisstijl van de TU Delft.
Ru6.1 Nieuwe website maakt campagnesites (technisch en qua vormgeving) overbodig, er zijn geen aparte pagina’s nodig, we hanteren één stijl en daardoor één logisch geheel
Ru7 Samenwerkingsverbanden:

 • Als een samenwerkingsverband voor meer dan 50% bestaat uit
  organisatorische eenheden van de TU Delft, conformeert dit initiatief zich volledig aan de volledige huisstijl van de TU Delft.
 •  Dit geldt ook voor initiatieven waarvan de TU Delft de penvoerder is.
 • Voor overige samenwerkingsverbanden voorziet de webhuisstijl in richtlijnen om dit samenwerkingsverband op internet te laten communiceren.
Ru7.1 Er zijn richtlijnen voor het gebruik van het logo van de TU Delft op andere websites dan die van de TU Delft.
Ru8 Het is altijd duidelijk waar je in de website bent. Je moet altijd terugkunnen naar een logisch punt.
Ru9 De website heeft geen lappen tekst. Er is een goede verhouding tussen beeld en tekst.
Ru10 De website is in de navigatie tekstueel georiënteerd. Er wordt dus alleen gebruik gemaakt te worden van afbeeldingen als het niet anders kan (bijvoorbeeld in het geval van een logo).
Ru11 De website maakt optimaal gebruik van het beschikbare beeldschermoppervlak. Hierdoor kan het uiterlijk, in schermopbouw en plaatsing van elementen, verschillen per beeldscherm.
Ru11.1 De website is bruikbaar met een resolutie instelling van de gebruiker vanaf 1024 x 768 pixels en toont nooit een horizontale scrollbar bij deze resolutie.
Ru12 Gebruik van elementen:

 • De metanavigatie staat rechts bovenaan iedere pagina.
 • De descriptor zal alleen in het engels gevoerd worden
 • De descriptor komt onder of naast het logo te staan
 • De payoff moet onder de descriptor of onder het logo geplaatst worden.
 • Groot leaderbord wordt alleen gebruikt voor:
 • Wervingscampagnes voor studenten;
 • Uiting van corporate identiteit.
Ru13 Typografie:

 • Er wordt een extra font toegevoegd, voorlopig Bookman old style. Voor internet moet gekeken worden hoe hier op aangesloten kan worden (webleesbaarheid)
 • Voor de koppen (H1, H2, H3) in de website kan Sifr worden ingezet om Bookman Old Style te gebruiken.
 • Koptitels mogen in het blauw of zwart
 • Er mag meer met corpsgroote gewerkt worden (grotere verschillen).
 • In de huisstijl gaan corpsgroottes altijd in een vergroting van 2. Hier moet nog naar gekeken worden of dit ook werkt voor online gebruik.
 • De broodtekst is normaliter tahoma. Door middel van testvlakken met tekst moet worden gekeken welk lettertype geschikt is voor de website. Tahoma met extra letter spatiering, Arial of Verdana.
Ru14 Kleurgebruik:

 • Er is een kleuren palet samengesteld van verschillende blauws tinten, met accentkleuren.
 • De kleuren kunnen vrij gebruikt worden, en zitten niet gebonden aan faculteiten, diensten of andere organisatorische delen van de TU.
 • Er mogen geen kleuren geclaimd worden voor een organisatorische eenheid, thema of doelgroep.
 • Hoe dieper de site wordt ingegaan hoe meer kleurgebruik toegestaan is.
  Zo zal de homepage bestaan uit de corporate basis kleuren cyaan en zwart.
Ru15 Beeldgebruik:

 • De beeldtaal richt zich op mensen, problemen en oplossingen.
 • Beeldmateriaal dient goed uitgesneden zijn waardoor er spanning in de foto ontstaat.
 • Stijl:
 • Helder
 • Harmonie in kleur
 • Onderwerp duidelijk "leesbaar", statement
 • Uitsnedes (focus)
 • Kwalitatief
 • Er komt een foto- en filmbank om uit te putten.
 • Beeldgebruik dient internationaal toepasbaar te zijn.
Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft