Eerste cardsorting sessie

Deze week hebben we de eerste sessie cardsorting gehad in het kader
van het project herstructurering websites TU Delft. Twee alumni
van de TU Delft hebben ons geholpen bij het opnieuw structureren van de
TU Delft informatie op internet. Er volgen nog drie sessies met mensen
uit andere doelgroepen. Eerder hebben wij ook, met de werkgroep,
dergelijke sessies gedaan. Daaruit is een eerste voorstel voor een
nieuwe indeling en structuur voor de website gekomen.

Profiel alumni

De twee alumni (eentje van IO,
de andere van TNVW) zijn nog steeds, op hun eigen manier, betrokken bij
de TU Delft en wonen beide nog in Delft of omgeving. De een maakt nog
steeds redelijk intensief gebruik van de bibliotheek en de website van
de bibliotheek, de ander, uit interesse en werkgerelateerd, de website
van de TU Delft en de medewerkersportal.

Allemaal kaartjes

De hoofdlijnen van
de TU Delft website zijn op kaartjes gezet, dus op elk kaartje staat de
titel van een pagina van de website. Dat levert dus een aardige stapel
op 🙂 De kaartjes zitten door elkaar heen en de deelnemers van de
sessie wordt gevraagd om de kaartjes op tafel te leggen en clusteringen
aan te brengen zoals zij vinden dat kaartjes bij elkaar horen. Ze
worden ook gevraagd met elkaar erover in discussie te gaan. De
functioneel ontwerper en wijzelf waren bij de sessie aanwezig maar we
mochten ons uiteraard niet mengen in de discussie.

Alumnivereniging=Facultaire alumnivereniging

Het
meest opmerkelijke was nog wel
dat zij, als actieve alumni, eigenlijk nauwelijks bij een clustering
uitkwamen rondom een doelgroep alumni. Een uitspraak was wel dat
een alumniverneiging van de TU Delft als 1 loket benaderd moet kunnen
worden maar vervolgens was men eigenlijk alleen geinteresseerd in de
eigen-studie-gerelateerde informatie voor alumni. Men zoekt de ingang
bij de TU Delft en niet bij de faculteit. De Ba-Ma structuur is bij
aankomende studenten niet echt duidelijk maar voor alumni is deze
indeling al helemaal niet bekend, ook de benamingen van de huidige
masteropleidingen komen niet bekend voor en zijn niet interessant.Beide
alumni komen bij de alumnivereniging om op zoek te gaan naar
oud-studiegenoten of om te zien wat ze doen.

Conclusie

Het leggen van de kaartjes en de uiteindelijke structuur die
daar uit komt is niet het enige nuttige uit zo'n sessie, vooral zo'n
discussie is erg interessant. Labels voor pagina's die voor ons
overduidelijk zijn blijken voor meerdere uitleg vatbaar. Gelukkig bleek
uit de door hen neergelegde structuur veel dingen die we zelf ook wel
hadden bedacht.
De input van deze alumni en de structuur die ze hebben bedacht wordt
samengevoegd met eerdere inzichten in een vraaggerichte structuur, de
uitkomst van de andere cardsorting sessies en de kennis en het inzicht
van de functioneel ontwerper. Als de andere sessies net zoveel
opleveren als deze zal dat zeker de inzichten opleveren die we nodig
hebben voor een goede vraaggerichte structuur van een vernieuwde
website van de TU Delft.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft