Wat gaat er eigenlijk allemaal veranderen aan de website?

Ik krijg vaak de vraag samen te vatten wat er allemaal gaat
veranderen met het project herstructurering websites. Als we dat
precies zouden weten zouden we het project natuurlijk niet hoeven doen
maar we kunnen wel een aantal aspecten belichten die we graag aan
willen passen. Ik zet die en de oplossingsrichten in deze post op een
rijtje.

 • We willen de website zo aanpassen dat hij uitgaat van de vragen die de "klanten" van de website hebben.
 • De intern gerichte informatie wordt duidelijk gescheiden van de extern gerichte informatie.
 • De doelgroepen ingangen worden losgelaten
 • De website zal opnieuw worden vormgegeven aan de hand van de uitgangspunten van het merktraject.
 • Er zullen veel verschillende templates worden ontwikkeld (naar verwachting ongeveer 20).
  • Homepage
  • Achterliggende pagina's
  • Facultaire homepages
  • Achterliggende pagina's
  • Homepages organisatorische eenheden met een externe communicatiecomponent (bibliotheek, OTB bijvoorbeeld)
  • Achterliggende pagina's
  • Samenwerkingsverbanden
  • Homepage studenten
  • Achterliggende pagina's
  • Homepage medewerkers
  • Thema homepages (4)
  • Thema achterliggende pagina's (4)
  • Magazines
  • Delft Research Initiatives
 • Marketing, reputatie en het extern gericht zijn van de informatie zal een belangrijke rol spelen:
  • Extern gerichte evenementen
  • Dossiers van onderzoek
  • Vindbaarheid van de mens achter het onderzoek: experts en expertise
  • Veel fotomateriaal als ondersteuning
  • Videomateriaal waar dat iets toevoegt.
  • Conversie naar persoonlijk contact
   met klanten van de website (dus bijvoorbeeld aanvragen foldermateriaal,
   een inschrijving voor een open dag of een meeloopdag voor aankomende
   studenten maar ook het leggen van contact tussen onderzoekers en MKB ).
  • Uitdragen van de merkwaarden van de TU Delft.
  • Ook een facultaire homepage (en
   onderliggende pagina's) wordt dus een etalage van de faculteit op de
   gebieden onderwijs, onderzoek en valorisatie.
 • De TU Delft website beslaat de extern
  gerichte website inclusief de delen van de faculteiten, instituten etc
  die extern gericht zijn. De intern gerichte delen zijn of worden
  ondergebracht in de medewekers- of studentenportal.
 • Er zal aan de hand van taakanalyse en
  cardsorting sessies een nieuwe vraaggerichte structuur voor de TU Delft
  website worden gemaakt.
 • Van elke pagina in de huidige extern
  gerichte website zal opnieuw worden bepaald of en zo ja waar deze een
  plaats krijgt in de nieuwe structuur.
 • Van elke pagina in de nieuwe structuur
  zal bepaald worden of de bestaande tekst voldoent of niet. Zo niet dan
  wordt de pagina herschreven. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar
  beneden gewerkt.
 • Van elke opnieuw geschreven pagina wordt een vertaling gemaakt. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar beneden gewerkt.
 • De uitgangspunten van de webhuisstijl zullen opnieuw worden bepaald en vastgelegd in een huisstijl website.
 • Hierin
  zal in ieder geval worden opgenomen dat de TUDelft als een geheel naar
  buiten treedt op via het hoofddomein van de TU Delft. Er wordt dus geen
  gebruik gemaakt van andere hoofddomeinen, wel kan er gebruik blijven
  worden gemaakt van subdomeinen. Als er op een subdomein van TU Delft
  wordt gecommuniceerd dient dit automatisch binnen de huisstijl te
  gebeuren.
 • De nog op te richten international research Initiatives zullen een belangrijke rol spelen.
 • Nieuws en ook evenementen zal een belangrijke rol spelen.
 • Structuur en labelling van pagina's zal in de website worden gelijkgetrokken.
 • Een aantal pagina's zal verplaatst gaan worden van decentraal naar centraal.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft