Cardsorting sessie met 5 VWO

Op 5 juni hebben we een cardsorting sessie gedaan met zeven groepjes
(van vier) scholieren uit een 5 VWO klas van een school in Delft. Het
is de tweede sessie in het kader van het project herstructurering
websites TU Delft. Ook uit deze sessie is weer inzicht verkregen voor
een nieuwe structuur voor een website van de TU Delft.

Profiel scholieren
Deze sessie werd gehouden met scholieren uit de vijfde klas VWO.
Het gaat hier om de slimmere scholieren. Ongeveer de helft van de
scholieren is van plan een technische studie te gaan doen. Een deel van
de scholieren knikte instemmend toen werd gesuggereerd dat een aantal
leerlingen zou kiezen voor een studie aan de TU Delft. Er is zelfs een
aantal leerlingen van deze klas al bezig met het volgen van colleges op
de TU Delft.

Discussie snijdt niet altijd hout
Het is opmerkelijk om te zien dat de kwaliteit van het resultaat
rechtevenredig is met de mate van concentratie en het serieus omgaan
met de stof. Al tijdens het sorteren van de kaartjes konden we een
inschatting maken van de bruikbaarheid van het werk van een groep. Niet
alleen de houding van de groepsleden verraadt de interesse, ook het
onderwerp van discussie maakt dit duidelijk. Gelukkig is een aantal van
de groepjes serieus genoeg met de materie bezig geweest om er een goed
resultaat uit te krijgen.

Ba-Ma structuur bekend maar niet interessant
Voor een 5 VWO is het natuurlijk overduidelijk hoe de Bachelor Master
structuur in elkaar zit. Ze weten niet eens meer dat het anders is
geweest. Het is dan des te opvallender dat geen enkel groepje het
onderscheid tussen Ba en Ma aanbrengt in de informatiestructuur. Dit is
te verklaren uit de aanname dat deze scholieren een studie tot en met
de master als een studie zien. Die onderverdeling is pas interessant
voor bachelor studenten.

We komen er niet uit vs begrijpen we niet
Op elke tafel stonden twee bakjes: een voor pagina's waar men als
groepje niet uit de betekenis kon komen (begrijpen we niet) en eentje
voor de pagina's waarvan ze het er niet over eens kon worden waar ze
een plaats zouden moeten krijgen (komen we niet uit). Opvallend is dat
er in eerste instantie best veel in het bakje "begrijpen we niet"
terecht komt. In tweede instantie pakken vrijwel alle groepen de
kaartjes in dit bakje opnieuw op om ze alsnog een plaats te geven.

Conclusie
De input voor een nieuwe sitestructuur is doordat de groep respondenten
groot was bruikbaar. Sommige uitkomsten moeten we meenemen, niet
allemaal. Dit hebben we bij een eerdere sessie ook geconcludeerd.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

© 2011 TU Delft