Posts by Liza Kuijk

Programma van Eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

Aan de hand van de wensen en eisen gepost in dit weblog zijn we met Tam Tam aan de slag gegaan om één programma van eisen samen te stellen.

Dit heeft geleid tot functionele requirements. De functionele requirement zijn in de volgende categorien ingedeeld:

 Alle opgestelde eisen zijn terug te vinden in deze categorieen in dit weblog.

 De originele wensen en eisen zijn verplaatst naar de categorie Archief.

Informatie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Informatie

ID Requirement
Ri1 Het informatieaanbod op de website wordt bepaald door vragen en belangen van doelgroepen.
  Ri1.1 De TU Delft biedt informatie daar aan waar de doelgroepen bereikbaar zijn en waar zij dergelijke informatie verwachten te vinden.[1]
  Ri1.2 De TU Delft communiceert relevante informatie op het juiste moment aan specifieke doelgroepen, zonder daarmee ruis te veroorzaken bij andere doelgroepen.
  Ri1.3 Er moeten duidelijke ingangen/routes zijn voor iedere doelgroep.
  Ri1.4 De informatiestructuur en labelling wordt per doelgroep geoptimaliseerd.
Ri2 Op ieder niveau in de informatiestructuur dient de informatie gepresenteerd te worden op een wijze die aansluit bij de verwachting van de doelgroep.
Ri3 De informatiestructuur houdt er rekening mee dat de informatiebehoefte van een doelgroep faseafhankelijk kan zijn (bv. brede oriëntatie, verdieping, keuze) en ondersteunt dus meerdere informatielagen (van kort overzicht tot detail).
Ri5 Informatie wordt op een enkel punt in de structuur opgenomen.
Ri6 Op iedere pagina met tijdgebonden informatie (bv. curriculum) moet vermeld worden op welk tijdvak de informatie betrekking heeft en wanneer de informatie voor het laatst bijgewerkt of gecontroleerd is.
Ri7 Tijdens perioden waarin klanten in groten getale dezelfde (niet op individuele situatie betrekking hebbende) vragen stellen, moet de website deze vragen (en de antwoorden) prominent aanbieden.
Ri8 Bij alle dynamische informatieonderdelen worden (RSS) feeds aangeboden.
Ri9 De homepage ontsluit minimaal:

 • Nieuws
 • Agenda
 • Wervingscampagne of uiting van corporate identiteit.
  Ri9.1 Nieuws en gebeurtenissen van faculteiten moeten geaggregeerd kunnen worden (met goedkeuring) naar de homepage.
Ri10 De navigatiestructuren van alle facultaire homepages zijn gelijk.
Ri11 Als bezoekers een vraag stellen via de website, wordt informatie gegeven over de opvolging van deze vraag door de TU Delft.  
Ri12 Ieder content-item kan bevatten:

 • Inline beeld
 • Inline filmmateriaal / streaming media
 • Inline geluid
 • Nieuws
 • Agenda / kalender
 • Artikelen
 • Redacteur
 • Links naar gerelateerde informatie
 • Informatie uit externe applicaties (xml, soap, rss)
 • Klikbare image maps
 •  (gerelateerde) Testimonials
 • Reageren op artikelen
 • Nieuwsbrief aanmelden

Ri13

Alle foto’s kunnen worden voorzien van metadata, zoals: titel, maker en jaartal. Het is mogelijk om een foto in een groter formaat te bekijken door er op te klikken.
Ri14 Regels voor nieuwsberichten:

1. RSS

 • Een bezoeker moet van elk afzonderlijk overzicht een RSS-feed kunnen opvragen en toevoegen aan een RSS-nieuws-reader.
 • Feeds moeten met wachtwoord kunnen worden afgesloten voor geregistreerde gebruikers (doel: verspreiding nieuws onder embargo; FN)
 • Categorieboom om nieuws te kunnen selecteren via RSS. Categorie kan bepaald worden door categorieboom of door tags. Tags zijn van tevoren aangeboden en kunnen ook door gebruiker worden toegevoegd.
 • Gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van de TU Delft moeten een abonnement af kunnen nemen waarbij deze opgeeft welke categorieën. Het medium en de frequentie waarop het nieuws binnenkomt dient door de gebruiker gekozen te kunnen worden (mobiel, internet (rss), e-mail, etc etc). Dit gebeurt op een tussenpagina waar een selectie gemaakt kan worden.
 • Beheerder kan tags hernoemen.
 • Gebruikersstatistieken.

2. Beter hergebruik nieuws

 • Een nieuwsartikel moet afhankelijk van de doelgroep automatisch verschijnen op de website, op Blackboard en/of Netpresenter.
 • Dit geldt ook voor toekomstige of nog niet vastgestelde systemen. Hiervoor is het noodzakelijk te kiezen voor een open standaard = RSS 2.0
 • Een beheerder moet een bestaand nieuwsartikel kunnen ‘taggen' (om het bijvoorbeeld bij een andere faculteitspagina te laten verschijnen) of kiezen voor verschijnen in een eigen nieuwsoverzicht met dezelfde metadata (houdbaarheidsdatum, type, prioriteit e.d.)
 • Een beheerder moet bericht kunnen krijgen als er nieuws op een andere site geplaatst wordt dat interessant is voor zijn/haar eigen site. Is in voorzien via RSS abonnementen.
 • Een bezoeker moet zich kunnen aanmelden voor nieuwsberichten in een bepaald overzicht met RSS. Is in voorzien met RSS-abonnementen.
 • Een beheerder moet ook snel kunnen vinden of een artikel al in het cms staat.
 • Persberichten zouden direct in het systeem ingevoerd moeten kunnen worden en gekoppeld aan een verzendlijst via CRM.

3. Opbouw van nieuwsartikelen en -overzichten

 • Een beheerder moet een nieuwsartikel met titel, intro en volledige tekst kunnen invoeren, maar ook met alleen een titel en intro (dus zonder volledige tekst).
 • (Een beheerder moet een overzicht van actuele artikelen kunnen maken in verschillende vormen: lijst met titels en intro’s, lijst met titels)
 • Een beheerder moet links kunnen plaatsen en beperkte opmaak kunnen geven in de intro en volledige tekst van elk artikel.

4. Agenda

 • Koppeling met wetenschapsagenda, maar het is een apart systeem.
 • Nieuwsbericht moet kunnen worden voorzien van datum en tijdstip

5. Nieuwsbrieven

 • Is onderdeel van afnemend systeem, hoort niet bij Nieuwsportal eisen.
 • Koppeling met nieuwsbrieven
 • Systeem moet weten of een nieuwsbericht al eerder met een nieuwsbrief is verstuurd

6. Corporate belangen:

 • Corporate pride: hoe zorg je ervoor dat sommige nieuwsitems ondanks filtering toch bij iedereen terecht komt? Dit kan door een zeer beperkt aantal personen als een speciale subset tags worden toegevoegd (bv. de subset faculteitspagina's en TU corporate sites).
 • Hoe waarborgen we dat nieuws van de afdeling voorlichting te onderscheiden is van nieuws van de onafhankelijke redactie van Delta/Delft Integraal? Via veld Organisatieonderdeel is te zien wie geplaatst heeft.
 • Cross-selling: is het mogelijk bij een nieuwsitem om als lezer aanbevelingen te krijgen over welke artikelen nog meer interessant voor je kunnen zijn? Dit kan via een eigen account, waarbij een gebruikersprofiel gematcht kan worden met het nieuws uit de database, het huidige en het gearchiveerde nieuws. Denk aan Amazon. Of het kan directer via suggesties bij een specifiek artikel gematcht op tags. Denk aan de Sphere plugin in WordPress.  -> kan het systeem aan de invoerder suggesties geven voor tags, bv op basis van eerder getagde artikelen over hetzelfde onderwerp? Want in principe kan cross-selling door goede tags worden opgelost.
Ri15 De metanavigatie bevat de volgende elementen:

 • Home (leidt altijd naar de homepage)
 • Over TU Delft
 • Sitemap
 • Veelgestelde vragen
 • Contact
 • Taalkeuze
 • Lettergrootte aanpassen
 • Zoeken
  Ri15.1 In het onderdeel “Over TU Delft” komen alle onderdelen van de TU Delft aan bod. Ook krijgen alle feiten en cijfers (geschiedenis, organogram) hier een plaats.


[1] Dus bv. opleidingsinformatie op de TU website, en netwerken tussen alumni op LinkedIn.

Interactie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Interactie

ID Requirement
Rx1 Bezoekers hebben op iedere plek op de website het gevoel te weten waar ze zijn, wat ze zien en waar ze naartoe kunnen.
Rx2 Op de website worden verschillende soorten informatie verschillend weergegeven.
Rx3 Links geven duidelijk aan wat de bestemming is (feed forward).
Rx4 Links naar websites binnen het TU Delft domein worden in hetzelfde venster geopend. Links naar websites (of dieplinks) buiten het TU Delft domein worden in een nieuw venster geopend.
Rx5 Er worden bij voorkeur geen banners gebruikt voor dieplinken binnen de website.
Rx6 Alle informatie op de website moet bereikbaar zijn via informatiestructuren, dus niet alleen middels de zoekfunctie.
Rx7 Op elke pagina moet de gebruiker eerder gestelde vragen over het onderwerp terug kunnen zien en via "vraag het de TU Delft" een vraag kunnen stellen over het onderwerp van de pagina.
Rx8 Bezoekers kunnen teksten kopiëren van de website.
Rx9 Bezoekers kunnen brochures bestellen of downloaden op de website.
  Rx9.1 Om brochures te kunnen bestellen of downloaden, moeten mensen NAW-gegevens achterlaten.
Rx10 Bezoekers kunnen zich via de website aanmelden voor activiteiten.
Rx11 Bezoekers kunnen reageren op weblogs.
Rx12 Fotoboeken, spelletjes, animaties, filmpjes moeten mogelijk zijn.

Uitstraling en vormgeving eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Uitstraling en vormgeving

ID Requirement
Ru1 De website wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het merktraject van de TU Delft (februari 2008).
Ru2 De website wordt ontworpen op basis van de huisstijl van de TU Delft (fonts, kleuren, logogebruik, beeldgebruik).
Ru2.1 De website heeft tot in de diepste lagen een uniforme TU Delft uitstraling die aansluit bij de merkwaarden
Ru2.2 De website heeft een eigentijdse uitstraling, maar moet wel bij de TU Delft passen.
Ru2.3 Het logo blijft gehandhaafd.

Ru3

De website sluit mbt vormgeving, inhoud en beleving aan bij de doelgroep(en).

Ru4 Er wordt vastgehouden aan de volgende regels :(zie artikel op frankwatching):

 • Gebruik een duidelijk grid en hou ruimte voor wit
 • Speel met kleur en grijsvlakken.
 • Maak gebruik van goede en functionele typografie
 • Hiermee hoeft er dus geen gebruik gemaakt te worden van kleurverlopen, spiegelingen en drop-shadows die soms het ontwerpen voor web 2.0 domineren
Ru5 Er wordt geen gebruik gemaakt van banners of andere elementen die geassocieerd worden met reclame.
Ru6 Indien een (organisatorisch) onderdeel van de TU Delft 100% onderdeel uitmaakt van de TU Delft, conformeert deze zich volledig aan de webhuisstijl van de TU Delft.
Ru6.1 Nieuwe website maakt campagnesites (technisch en qua vormgeving) overbodig, er zijn geen aparte pagina’s nodig, we hanteren één stijl en daardoor één logisch geheel
Ru7 Samenwerkingsverbanden:

 • Als een samenwerkingsverband voor meer dan 50% bestaat uit
  organisatorische eenheden van de TU Delft, conformeert dit initiatief zich volledig aan de volledige huisstijl van de TU Delft.
 •  Dit geldt ook voor initiatieven waarvan de TU Delft de penvoerder is.
 • Voor overige samenwerkingsverbanden voorziet de webhuisstijl in richtlijnen om dit samenwerkingsverband op internet te laten communiceren.
Ru7.1 Er zijn richtlijnen voor het gebruik van het logo van de TU Delft op andere websites dan die van de TU Delft.
Ru8 Het is altijd duidelijk waar je in de website bent. Je moet altijd terugkunnen naar een logisch punt.
Ru9 De website heeft geen lappen tekst. Er is een goede verhouding tussen beeld en tekst.
Ru10 De website is in de navigatie tekstueel georiënteerd. Er wordt dus alleen gebruik gemaakt te worden van afbeeldingen als het niet anders kan (bijvoorbeeld in het geval van een logo).
Ru11 De website maakt optimaal gebruik van het beschikbare beeldschermoppervlak. Hierdoor kan het uiterlijk, in schermopbouw en plaatsing van elementen, verschillen per beeldscherm.
Ru11.1 De website is bruikbaar met een resolutie instelling van de gebruiker vanaf 1024 x 768 pixels en toont nooit een horizontale scrollbar bij deze resolutie.
Ru12 Gebruik van elementen:

 • De metanavigatie staat rechts bovenaan iedere pagina.
 • De descriptor zal alleen in het engels gevoerd worden
 • De descriptor komt onder of naast het logo te staan
 • De payoff moet onder de descriptor of onder het logo geplaatst worden.
 • Groot leaderbord wordt alleen gebruikt voor:
 • Wervingscampagnes voor studenten;
 • Uiting van corporate identiteit.
Ru13 Typografie:

 • Er wordt een extra font toegevoegd, voorlopig Bookman old style. Voor internet moet gekeken worden hoe hier op aangesloten kan worden (webleesbaarheid)
 • Voor de koppen (H1, H2, H3) in de website kan Sifr worden ingezet om Bookman Old Style te gebruiken.
 • Koptitels mogen in het blauw of zwart
 • Er mag meer met corpsgroote gewerkt worden (grotere verschillen).
 • In de huisstijl gaan corpsgroottes altijd in een vergroting van 2. Hier moet nog naar gekeken worden of dit ook werkt voor online gebruik.
 • De broodtekst is normaliter tahoma. Door middel van testvlakken met tekst moet worden gekeken welk lettertype geschikt is voor de website. Tahoma met extra letter spatiering, Arial of Verdana.
Ru14 Kleurgebruik:

 • Er is een kleuren palet samengesteld van verschillende blauws tinten, met accentkleuren.
 • De kleuren kunnen vrij gebruikt worden, en zitten niet gebonden aan faculteiten, diensten of andere organisatorische delen van de TU.
 • Er mogen geen kleuren geclaimd worden voor een organisatorische eenheid, thema of doelgroep.
 • Hoe dieper de site wordt ingegaan hoe meer kleurgebruik toegestaan is.
  Zo zal de homepage bestaan uit de corporate basis kleuren cyaan en zwart.
Ru15 Beeldgebruik:

 • De beeldtaal richt zich op mensen, problemen en oplossingen.
 • Beeldmateriaal dient goed uitgesneden zijn waardoor er spanning in de foto ontstaat.
 • Stijl:
 • Helder
 • Harmonie in kleur
 • Onderwerp duidelijk "leesbaar", statement
 • Uitsnedes (focus)
 • Kwalitatief
 • Er komt een foto- en filmbank om uit te putten.
 • Beeldgebruik dient internationaal toepasbaar te zijn.

Taal en tekst eisen opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Taal en tekst

ID Requirement
Rt1 Bij navigatielabels gaat begrijpelijkheid en herkenbaarheid boven jargon c.q. technische correctheid.
Rt2 Binnen een doelgroep wordt een eenduidige tone of voice en terminologie gehanteerd.[1]
Rt3

Richtlijnen voor copywriting:

 • Teksten op een pagina zijn gericht op de doelgroep.        
 • Teksten zijn kort.       
 • Teksten zijn scanbaar.      
 • Teksten zijn actief geschreven:      
  • Geen hulpwerkwoorden (worden en zijn)
  • geen (on)voltooid toekomende tijd
  • schrijf over wat wel is of wel kan en niet over iets dat niet kan.        
 • Teksten zijn actueel (concrete data, tijdsaanduidingen en feiten) geschreven.         
 • Teksten zijn correct geschreven.      
 • Teksten komen objectief en betrouwbaar over.      
 • Teksten beginnen met een korte samenvatting.       
 • Teksten zijn voorzien van een onderverdeling in paragrafen.        
 • Paragrafen hebben een titel die de inhoud van de paragraaf weergeeft.         
 • Paragrafen zijn bij voorkeur niet langer dan 40 woorden.      
 • Teksten worden waar mogelijk voorzien (maar alleen als van toepassing) van beeld en filmmateriaal ter ondersteuning en ter vervanging van teksten.        
 • Beeld en filmmateriaal wordt op de pagina zelf opgenomen (dus niet op achterliggende pagina's of links in een nieuw scherm).        
 • Pagina's met teksten zijn voorzien van voldoende witruimte.         
 • Plaats opsommingen onder elkaar, maak hierbij gebruik van het opsomteken.     
 • Vermijd plechtige taal.
 • Vermijd marketingtaal.
 • Gebruik concrete woorden en cijfers (geen zes maar 6).        
 • Gebruik geen afkortingen.        
 • Gebruik geen jargon.      
 • Gebruik de taal van de pagina (bv. wachtwoord i.p.v. password op de NL site).        
 • Gebruik links naar andere sites (maar wel in een nieuw scherm) buiten het TU Delft domein.        
 • Zorg ervoor dat een link een meerwaarde heeft.
Rt4

Richtlijnen voor talen:                 (niet definitief)·        

 • De Nederlandse taal is de voertaal.   
 • Alle pagina's worden hertaald in het Engels.       
 • Het Engels dat gebruikt wordt, is Oxford English.      
 • Bij masteropleidingen is de voertaal Engels. Nederlands wordt enkel gebruikt voor de meest algemene informatie over een masteropleiding.     
 • Het is mogelijk dat er op de Nederlandse website gebruik gemaakt wordt van Engelse termen of tekst. Andersom is dat niet toegestaan.       
 • Voor een aantal subdoelgroepen is het niet noodzakelijk Engelse teksten aanwezig te hebben. Dit geldt voor de subdoelgroep scholieren en vwo-docenten en decanen      
 • Internationale bezoekers (uit ander land of met niet-Nederlandse taalinstelling) komen automatisch terecht op de Engelstalige homepage.


[1] Dit houdt bijvoorbeeld in dat gebruik van terminologie voor alle faculteiten wordt gelijkgetrokken.

Zoek eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Zoeken

ID Requirement
Rz1 De scope van de zoekfunctie beperkt zich tot de websites met een TU-Delft domein.
  Rz1.1 Het is mogelijk websites hiervan uit te sluiten (in het beheer).
  Rz1.2 Het is mogelijk externe applicaties (database) te koppelen aan de zoekresultaten.
Rz2 Op iedere pagina in de website kan direct gezocht worden door het intypen van één of meerdere termen in een zoekveld.
  Rz2.1 De zoekfunctie ondersteunt de invoer van meerdere zoekwoorden (gescheiden door spaties). Bij het zoeken naar resultaten wordt standaard gezocht naar een match op alle ingevoerde woorden (logische AND).
  Rz2.2 De zoekfunctie ondersteunt de invoer van een frase (meerdere woorden omsloten door dubbele aanhalingstekens). Bij het zoeken naar resultaten wordt dan gezocht naar een match op het letterlijk voorkomen van de frase in de content.
  Rz2.3 Er moeten minimaal 25 karakters direct ingevoerd kunnen worden. Bij zoektermen die breder worden dan het invoerveld, schuift het linkerdeel van de zoekterm buiten het zicht.
Rz3

Zoekresultaat:

 • Het moet mogelijk zijn zoekresultaten bovenaan te laten eindigen (beïnvloeden van de zoekresultaten).
 • De zoekmachine moet met een resultatenpagina komen in minder dan seconde.
 • Per zoekresultatenpagina zijn 10 hits opgenomen.
 • De overige hits zijn te benaderen door te bladeren in de zoekresultatenpagina's.
Rz4

Geavanceerd zoeken:·        

 • Er is een geavanceerde modus van de zoekmachine;·        
 • De geavanceerde modus moet door de gebruiker aangeklikt worden, default is de eenvoudige modus.·        
 • Zoekresultaten moeten gecategoriseerd weergegeven kunnen worden.
Rz5 Alle zoekopdrachten (samengestelde zoektermen, dus niet de losse woorden) die gebruikers invoeren, worden gelogd.

Compliance en techniek eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Compliance en Techniek

ID Requirement
Rc1

De website maakt geen gebruik van subdomeinen. De url-structuur achter de domeinnaam volgt de informatiestructuur. Uitzondering hierop vormen:

 • Speciale landingspagina’s: deze hoeven niet de informatiestructuur te volgen;
 • Informatie voor medewerkers en studenten: mogelijk verdwijnen deze als doelgroepen voor de corporate (externe) website en worden hiervoor interne sites voor ingezet, waarvoor wel een subdomein gebruikt mag worden.
Rc2

De website wordt geoptimaliseerd voor vindbaarheid door zoekmachines door gebruik te maken van de volgende webstandaarden:  

 • XHTML 1.0 Strict;·        
 • CSS Level 2.1;·        
 • ECMAScript (JavaScript).
Rc3 Bij oplevering voldoet de website aan de richtlijnen van Waarmerk Drempelvrij.nl.
Rc4 De website maakt gebruik van een volledig gedefinieerde set (losstaande) stylesheets. Deze stylesheets kunnen door meer dan alleen de website van de TU Delft gebruikt worden.
Rc5 De website houdt rekening met het gebruik van mobile devices om de website te bekijken.
Rc6

De website is frameloos.

Rc7 Oneigenlijk gebruik van het logo moet zoveel mogelijk worden tegengegaan (bv. door het te plaatsen in de achtergrond).
Rc8

Er kan gebruik gemaakt worden van een flash plugin vanaf versie 8. Gebruikers dienen dus een flash (8 of hoger) pluging te hebben geinstalleerd op de PC om de content te kunnen zien.

Rc9 De website wordt beheerd met behulp van het centrale CMS van de TU Delft.
Rc10 Het CMS van de TU Delft laat aanvullende templates toe.
Rc11 De website worden volledig binnen de huidige SLA met SSC-ICT van de TU Delft ontwikkeld.
Rc12

Voor een deel van de teksten in het cms dient de redactie goedkeuring te geven voodat de teksten live worden getoond. Dit geldt voor alle pagina's in de overkoepelende TU Delft boom structuur. Het geldt ook voor de bovenste drie lagen van de facultaire en dienstenwebsites.

Rc13 Analyses van klikgedrag, aantallen en herkomst van bezoekers zijn gemakkelijk verkrijgbaar en te analyseren.
© 2011 TU Delft