Posts by Rob Speekenbrink

Reacties nieuwe website

Op dinsdag 4 november hebben we vier pagina’s gepubliceerd van de nieuwe website van de TU Delft:

Uiteraard zijn we benieuwd naar reacties, vandaar dat we een weblog hebben geopend.

Usability test nieuwe TU Delft website

Maandag 23 en dinsdag 24 juni zijn we bezig met gebruikerstests. We hebben 14 mensen uitgenodigd die allemaal een uur lang ondervraagd zullen worden.
Ze krijgen vragen en taken van onze interviewer waarmee ze aan de slag zullen moeten aan de hand van het draadmodel van de nieuwe website van de TU Delft. Dit draadmodel is het resultaat van de taakanalyse, cardsorting sessies, structuursessies van de werkgroep project herstructurering internet en het functioneel ontwerp van TamTam.
De vragen die aan de gebruikers worden gesteld zijn, in iets afwijkende vorm ook in een online enquete gezet. Aan jullie de vraag deze enquete te doen maar ook om hem door te sturen naar mensen waarvan jullie vinden dat het handig als deze persoon de enquete invult. Ook zullen personen wellicht hebben aangegeven dat ze betrokken willen zijn bij deze test. Ook dan kun je dit aan deze persoon / personen doorsturen.
Mensen die de enquete gaan invullen moeten dit doen aan de hand van het draadmodel en niet aan de hand van de huidige website. Het kan zijn dat een onderdeel waarnaar gevraagd wordt niet te vinden is of niet precies (alle bsc opleidingen heten bijvoorbeeld bouwkunde), beantwoordt de vraag dan alsof je de info wel hebt gevonden. Het kan ook zijn dat je aangeeft dat je de informatie niet hebt kunnen vinden, geef dan aub wel aan waar je de informatie had willen vinden. Het online draadmodel is nog volop in ontwikkeling (vandaar dat we het ook testen). Het kan dus zijn dat linkjes niet werken.
Het invullen van de enquete kost wel even tijd. Afhankelijk van de doelgroep die je kiest moet je er 30-45 minuten voor uit willen trekken. Aanstaande vrijdag wil ik de uitkomsten gaan verzamelen dus je hebt tot vrijdagochtend 9 uur de tijd.
De enquete is te vinden op deze url:
Het draadmodel is te vinden op de volgende url:
gebruikersnaam: tamtamTUDelftdemo
wachtwoord: delfTTU
Succes met het invullen en alvast bedankt voor de medewerking!

Cardsorting sessie met bachelors

Op 6 juni hebben hebben we met drie bachelor studenten een cardsorting sessie gehouden.

Profiel repondenten
Deze
sessie is gehouden met drie studenten die een bachelor studie aan de
universiteit Twente volgen. Een van de drie volgde het eerste jaar van
een studie naar eerder aan een andere studie aan de UTwente te zijn
begonnen. De twee anderen zaten aan het einde van hun tweede jaar van
de studie. Volop in de opleiding maar zeker voor de laatste twee komt
een keuze voor een masteropleiding wel dichtbij. Het zijn welbespraakte
studenten die een felle discussie niet uit de weg zijn gegaan.

Ba-Ma structuur
Deze
studenten zitten midden in de bachelor master structuur. Opmerkelijk is
ook hier weer dat deze studenten vinden dat er veel overeenkomsten zit
in wat daarvan op een website terug zou moeten komen. Bij de ingang
voor aankomende masterstudenten is het minder nodig om algemene
informatie over de TU Delft en het studeren te hebben staan. Ze vinden
de weg wel.

Na je studie
Een categorie die door deze
studenten is bedacht is die van na je studie. Hieronder hebben zij alle
informatie voor alumni maar ook die voor promoveren en
bedrijven/beroepen geschaard. Onder een kop onderzoek wordt
voornamelijk nieuws verwacht.

Faculteiten horen bij "Over de TU Delft".
Na
een felle discussie zijn deze drie studenten er op uitgekomen dat de
faculteiten geen plaats hebben in het keuzeproces van een opleiding.
Als je op zoek bent naar een opleiding ben je niet op zoek naar een
faculteit. De namen van de faculteiten kunnen wat hen betreft onder
"Algemene informatie over studeren aan de TU Delft" genoemd worden.

Cardsorting sessie met 5 VWO

Op 5 juni hebben we een cardsorting sessie gedaan met zeven groepjes
(van vier) scholieren uit een 5 VWO klas van een school in Delft. Het
is de tweede sessie in het kader van het project herstructurering
websites TU Delft. Ook uit deze sessie is weer inzicht verkregen voor
een nieuwe structuur voor een website van de TU Delft.

Profiel scholieren
Deze sessie werd gehouden met scholieren uit de vijfde klas VWO.
Het gaat hier om de slimmere scholieren. Ongeveer de helft van de
scholieren is van plan een technische studie te gaan doen. Een deel van
de scholieren knikte instemmend toen werd gesuggereerd dat een aantal
leerlingen zou kiezen voor een studie aan de TU Delft. Er is zelfs een
aantal leerlingen van deze klas al bezig met het volgen van colleges op
de TU Delft.

Discussie snijdt niet altijd hout
Het is opmerkelijk om te zien dat de kwaliteit van het resultaat
rechtevenredig is met de mate van concentratie en het serieus omgaan
met de stof. Al tijdens het sorteren van de kaartjes konden we een
inschatting maken van de bruikbaarheid van het werk van een groep. Niet
alleen de houding van de groepsleden verraadt de interesse, ook het
onderwerp van discussie maakt dit duidelijk. Gelukkig is een aantal van
de groepjes serieus genoeg met de materie bezig geweest om er een goed
resultaat uit te krijgen.

Ba-Ma structuur bekend maar niet interessant
Voor een 5 VWO is het natuurlijk overduidelijk hoe de Bachelor Master
structuur in elkaar zit. Ze weten niet eens meer dat het anders is
geweest. Het is dan des te opvallender dat geen enkel groepje het
onderscheid tussen Ba en Ma aanbrengt in de informatiestructuur. Dit is
te verklaren uit de aanname dat deze scholieren een studie tot en met
de master als een studie zien. Die onderverdeling is pas interessant
voor bachelor studenten.

We komen er niet uit vs begrijpen we niet
Op elke tafel stonden twee bakjes: een voor pagina's waar men als
groepje niet uit de betekenis kon komen (begrijpen we niet) en eentje
voor de pagina's waarvan ze het er niet over eens kon worden waar ze
een plaats zouden moeten krijgen (komen we niet uit). Opvallend is dat
er in eerste instantie best veel in het bakje "begrijpen we niet"
terecht komt. In tweede instantie pakken vrijwel alle groepen de
kaartjes in dit bakje opnieuw op om ze alsnog een plaats te geven.

Conclusie
De input voor een nieuwe sitestructuur is doordat de groep respondenten
groot was bruikbaar. Sommige uitkomsten moeten we meenemen, niet
allemaal. Dit hebben we bij een eerdere sessie ook geconcludeerd.

Wat gaat er eigenlijk allemaal veranderen aan de website?

Ik krijg vaak de vraag samen te vatten wat er allemaal gaat
veranderen met het project herstructurering websites. Als we dat
precies zouden weten zouden we het project natuurlijk niet hoeven doen
maar we kunnen wel een aantal aspecten belichten die we graag aan
willen passen. Ik zet die en de oplossingsrichten in deze post op een
rijtje.

 • We willen de website zo aanpassen dat hij uitgaat van de vragen die de "klanten" van de website hebben.
 • De intern gerichte informatie wordt duidelijk gescheiden van de extern gerichte informatie.
 • De doelgroepen ingangen worden losgelaten
 • De website zal opnieuw worden vormgegeven aan de hand van de uitgangspunten van het merktraject.
 • Er zullen veel verschillende templates worden ontwikkeld (naar verwachting ongeveer 20).
  • Homepage
  • Achterliggende pagina's
  • Facultaire homepages
  • Achterliggende pagina's
  • Homepages organisatorische eenheden met een externe communicatiecomponent (bibliotheek, OTB bijvoorbeeld)
  • Achterliggende pagina's
  • Samenwerkingsverbanden
  • Homepage studenten
  • Achterliggende pagina's
  • Homepage medewerkers
  • Thema homepages (4)
  • Thema achterliggende pagina's (4)
  • Magazines
  • Delft Research Initiatives
 • Marketing, reputatie en het extern gericht zijn van de informatie zal een belangrijke rol spelen:
  • Extern gerichte evenementen
  • Dossiers van onderzoek
  • Vindbaarheid van de mens achter het onderzoek: experts en expertise
  • Veel fotomateriaal als ondersteuning
  • Videomateriaal waar dat iets toevoegt.
  • Conversie naar persoonlijk contact
   met klanten van de website (dus bijvoorbeeld aanvragen foldermateriaal,
   een inschrijving voor een open dag of een meeloopdag voor aankomende
   studenten maar ook het leggen van contact tussen onderzoekers en MKB ).
  • Uitdragen van de merkwaarden van de TU Delft.
  • Ook een facultaire homepage (en
   onderliggende pagina's) wordt dus een etalage van de faculteit op de
   gebieden onderwijs, onderzoek en valorisatie.
 • De TU Delft website beslaat de extern
  gerichte website inclusief de delen van de faculteiten, instituten etc
  die extern gericht zijn. De intern gerichte delen zijn of worden
  ondergebracht in de medewekers- of studentenportal.
 • Er zal aan de hand van taakanalyse en
  cardsorting sessies een nieuwe vraaggerichte structuur voor de TU Delft
  website worden gemaakt.
 • Van elke pagina in de huidige extern
  gerichte website zal opnieuw worden bepaald of en zo ja waar deze een
  plaats krijgt in de nieuwe structuur.
 • Van elke pagina in de nieuwe structuur
  zal bepaald worden of de bestaande tekst voldoent of niet. Zo niet dan
  wordt de pagina herschreven. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar
  beneden gewerkt.
 • Van elke opnieuw geschreven pagina wordt een vertaling gemaakt. Hierbij wordt vanaf het topdomein naar beneden gewerkt.
 • De uitgangspunten van de webhuisstijl zullen opnieuw worden bepaald en vastgelegd in een huisstijl website.
 • Hierin
  zal in ieder geval worden opgenomen dat de TUDelft als een geheel naar
  buiten treedt op via het hoofddomein van de TU Delft. Er wordt dus geen
  gebruik gemaakt van andere hoofddomeinen, wel kan er gebruik blijven
  worden gemaakt van subdomeinen. Als er op een subdomein van TU Delft
  wordt gecommuniceerd dient dit automatisch binnen de huisstijl te
  gebeuren.
 • De nog op te richten international research Initiatives zullen een belangrijke rol spelen.
 • Nieuws en ook evenementen zal een belangrijke rol spelen.
 • Structuur en labelling van pagina's zal in de website worden gelijkgetrokken.
 • Een aantal pagina's zal verplaatst gaan worden van decentraal naar centraal.

Eerste cardsorting sessie

Deze week hebben we de eerste sessie cardsorting gehad in het kader
van het project herstructurering websites TU Delft. Twee alumni
van de TU Delft hebben ons geholpen bij het opnieuw structureren van de
TU Delft informatie op internet. Er volgen nog drie sessies met mensen
uit andere doelgroepen. Eerder hebben wij ook, met de werkgroep,
dergelijke sessies gedaan. Daaruit is een eerste voorstel voor een
nieuwe indeling en structuur voor de website gekomen.

Profiel alumni

De twee alumni (eentje van IO,
de andere van TNVW) zijn nog steeds, op hun eigen manier, betrokken bij
de TU Delft en wonen beide nog in Delft of omgeving. De een maakt nog
steeds redelijk intensief gebruik van de bibliotheek en de website van
de bibliotheek, de ander, uit interesse en werkgerelateerd, de website
van de TU Delft en de medewerkersportal.

Allemaal kaartjes

De hoofdlijnen van
de TU Delft website zijn op kaartjes gezet, dus op elk kaartje staat de
titel van een pagina van de website. Dat levert dus een aardige stapel
op 🙂 De kaartjes zitten door elkaar heen en de deelnemers van de
sessie wordt gevraagd om de kaartjes op tafel te leggen en clusteringen
aan te brengen zoals zij vinden dat kaartjes bij elkaar horen. Ze
worden ook gevraagd met elkaar erover in discussie te gaan. De
functioneel ontwerper en wijzelf waren bij de sessie aanwezig maar we
mochten ons uiteraard niet mengen in de discussie.

Alumnivereniging=Facultaire alumnivereniging

Het
meest opmerkelijke was nog wel
dat zij, als actieve alumni, eigenlijk nauwelijks bij een clustering
uitkwamen rondom een doelgroep alumni. Een uitspraak was wel dat
een alumniverneiging van de TU Delft als 1 loket benaderd moet kunnen
worden maar vervolgens was men eigenlijk alleen geinteresseerd in de
eigen-studie-gerelateerde informatie voor alumni. Men zoekt de ingang
bij de TU Delft en niet bij de faculteit. De Ba-Ma structuur is bij
aankomende studenten niet echt duidelijk maar voor alumni is deze
indeling al helemaal niet bekend, ook de benamingen van de huidige
masteropleidingen komen niet bekend voor en zijn niet interessant.Beide
alumni komen bij de alumnivereniging om op zoek te gaan naar
oud-studiegenoten of om te zien wat ze doen.

Conclusie

Het leggen van de kaartjes en de uiteindelijke structuur die
daar uit komt is niet het enige nuttige uit zo'n sessie, vooral zo'n
discussie is erg interessant. Labels voor pagina's die voor ons
overduidelijk zijn blijken voor meerdere uitleg vatbaar. Gelukkig bleek
uit de door hen neergelegde structuur veel dingen die we zelf ook wel
hadden bedacht.
De input van deze alumni en de structuur die ze hebben bedacht wordt
samengevoegd met eerdere inzichten in een vraaggerichte structuur, de
uitkomst van de andere cardsorting sessies en de kennis en het inzicht
van de functioneel ontwerper. Als de andere sessies net zoveel
opleveren als deze zal dat zeker de inzichten opleveren die we nodig
hebben voor een goede vraaggerichte structuur van een vernieuwde
website van de TU Delft.

website Herstructurering Websites TU Delft

Om TU Breed over project herstructurering websites te communiceren is een aparte website gemaakt. Op deze website zullen regelmatig updates geplaatst worden over de voortgang van het project. Tevens is er een link naar het weblog.

De url van de website is: http://www.tudelft.nl/projectwebsite 

programma van eisen

Onder het programma van eisen worden alle eisen en wensen voor de nieuwe websites ingevoerd. Het programma van eisen is opgedeeld in verschillende categorien:

 • Structuur
 • Inhoud
 • Vormgeving
 • Techniek
 • Engelstalig
 • Interactie
 • Functionaliteiten

Van iedere categorie wordt ingevoerd waar de website aan moet voldoen. Hiermee wordt een inventarisatie gemaakt van de zaken die belangrijk zijn voor de nieuwe websites. Aan de hand van de programma van eisen worden de verschillende ontwerpen (functioneel, grafisch en technisch) van de websites ontwikkeld.

Eisen voor IRP’s

Er zijn 4 International Research Platforms (IRP) vastgesteld:

 • Environment
 • Energy
 • Health
 • Infrastructure

De officiele invulling van de IRP moet nog vastgesteld worden, medio 2009 worden de IRP ingevoerd.

Elk IRP krijgt haar eigen portal

 • Voor IRP is de start : www.tudelft.nl/betreffendeIRP
 • De startpagina is een afgeleide van de homepage
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • Het beeldend materiaal moet illustratief zijn aan de tekst en onderwerpen op de pagina.
 • Het relevante nieuws dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP.
 • Het relevante onderzoek dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP.
 • Het ondernemen dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) gericht op de IRP dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de IRP dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de IRP dient aanwezig te zijn
 • Er dient ruimte te zijn om beeldmateriaal bij tekst te voegen.

Ter inspiratie voor de IRPs: http://web.mit.edu/mitei/research/index.html

Eisen per doelgroep – potentiele medewerkers

Deze doelgroep krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de media is de start: www.tudelft.nl/werkenbijTUDelft (en deEngelse variant)
 • De startpagina van potentiele medewerkers is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Relevant en actueel nieuws dient aanwezig te zijn.
 • Openstaande vacatures moeten gecategoriseerd worden naar soort functie de/of de afzender
 • Sollicitanten moeten online kunnen solliciteren
 • Links naar relevante onderdelen in de website moeten zijn opgenomen
 • Links naar verdiepende informatie moeten op vacatureniveau zijn opgenomen.
© 2011 TU Delft