Posts in category Zoeken

Zoek eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Zoeken

ID Requirement
Rz1 De scope van de zoekfunctie beperkt zich tot de websites met een TU-Delft domein.
  Rz1.1 Het is mogelijk websites hiervan uit te sluiten (in het beheer).
  Rz1.2 Het is mogelijk externe applicaties (database) te koppelen aan de zoekresultaten.
Rz2 Op iedere pagina in de website kan direct gezocht worden door het intypen van één of meerdere termen in een zoekveld.
  Rz2.1 De zoekfunctie ondersteunt de invoer van meerdere zoekwoorden (gescheiden door spaties). Bij het zoeken naar resultaten wordt standaard gezocht naar een match op alle ingevoerde woorden (logische AND).
  Rz2.2 De zoekfunctie ondersteunt de invoer van een frase (meerdere woorden omsloten door dubbele aanhalingstekens). Bij het zoeken naar resultaten wordt dan gezocht naar een match op het letterlijk voorkomen van de frase in de content.
  Rz2.3 Er moeten minimaal 25 karakters direct ingevoerd kunnen worden. Bij zoektermen die breder worden dan het invoerveld, schuift het linkerdeel van de zoekterm buiten het zicht.
Rz3

Zoekresultaat:

  • Het moet mogelijk zijn zoekresultaten bovenaan te laten eindigen (beïnvloeden van de zoekresultaten).
  • De zoekmachine moet met een resultatenpagina komen in minder dan seconde.
  • Per zoekresultatenpagina zijn 10 hits opgenomen.
  • De overige hits zijn te benaderen door te bladeren in de zoekresultatenpagina's.
Rz4

Geavanceerd zoeken:·        

  • Er is een geavanceerde modus van de zoekmachine;·        
  • De geavanceerde modus moet door de gebruiker aangeklikt worden, default is de eenvoudige modus.·        
  • Zoekresultaten moeten gecategoriseerd weergegeven kunnen worden.
Rz5 Alle zoekopdrachten (samengestelde zoektermen, dus niet de losse woorden) die gebruikers invoeren, worden gelogd.
© 2011 TU Delft