Posts in category Structuur

Week 2: Grote discussie en eerste draft PvE

Afgelopen maandag hebben we in groot verband (TU webredactie en Tam Tam) gedachten uitgewisseld over de website.

Eerst vroegen we aan de webredacteuren wat hen opviel in de taakanalyse van ContentKings. Hierop kwamen de volgende vragen:

 • “Wat opvalt in de taakanalyse is dat scholieren die zich verdiepen in een opleiding veel details willen zien, tot aan roosters toe. Is dat echt zo?” Ik denk dat scholieren niet per definitie de roosters willen zien, maar dat zij een goede indruk willen krijgen van de praktijk: hoeveel contacturen, hoeveel theorie vs praktijk, hoeveel vakken per semester, enzovoorts.
 • “Scholieren willen geen cijfers maar verhalen. Vijf studenten zijn net begonnen met bloggen. Zouden sommige alumni ook willen bloggen?” Als bloggen niet lukt, zijn er wellicht ook andere manieren om de verhalen van alumni te zien, bijvoorbeeld met een (video) interview.
 • “Stakeholders (bv. bedrijven) zoeken met name in hun eigen kring. Wat betekent dat voor de TU?” Onder meer dat we niet alleen maar op onze eigen website moeten blijven, maar daar het contact opzoeken waar de doelgroep is.

Ook hebben we verder doorgepraat over de eerste ideeën en wensen die op dit weblog zijn verschenen. En ook daar ontstonden vragen:

Veel onderzoek valt niet binnen de thema’s. Hoe komt dit naar buiten? Hoe vinden mensen deze expertisegebieden? En kenniscentra? Gezamenlijk kwamen erop uit dat mensen waarschijnlijk expertises zoeken (bv. “aerodynamica” of “control & simulation”). Aan de hand hiervan kunnen we kenniscentra, leerstoelen en onderzoeksprojecten presenteren. Ook kunnen we periodiek een ander project (van hoogleraren, maar ook van studenten) in de schijnwerpers zetten. Belangrijk hierbij is om niet de organisatie, maar vooral de doorbraak c.q. resultaten te belichten en waar mogelijk aan te sluiten op de actualiteit.

Een belangrijke keuze voor de informatiestructuur wordt de topnavigatie. Gaan we voor thema- (bv. “Onderwijs”), actie- (bv. “Studeren” of “Studie kiezen”) of doelgroepingangen (bv. “Scholieren”), of een combinatie hiervan? Over het algemeen hebben doelgroepingangen minder succes dan thema- of actiegerichte navigatie, omdat mensen met een bepaalde informatievraag (“ik wil/zoek …”) naar een website komen. Doelgroepingangen dwingen mensen na te denken in welke hoedanigheid zij de site willen bekijken of welke van de opties hen het beste typeert. En zoals Steve Krug jaren geleden al schreef over gebruiksvriendelijkheid: “Don’t make me think”. Zijn doelgroepingangen dan per definitie minder effectief? Nee, in bepaalde situaties werken ze wel beter dan thema’s. Daarom is het lastig op voorhand al een beslissing te nemen over de navigatiestrategie. Straks in de ontwerpfase gaan we hier dus goed naar kijken.

Als laatste kwam het onderwerp ‘participatie’ aan bod. De TU wil op de nieuwe website meer aandacht schenken aan interactie. Hoe dit invulling gaat krijgen, weten we nog niet, maar we hadden wel al een paar ideeën: overal contact kunnen opnemen, wetenschappelijke vragen (a la Intermediair) stellen aan de TU, chatten/mailen met studenten en discussiefora.

Programma van Eisen (PvE)

We hebben deze week niet alleen gediscussieerd. Het Programma van Eisen moet immers snel vorm krijgen. Het werd tijd om input tot dusver te gaan samenvatten in algemene requirements (eisen/wensen/uitgangspunten). De discussie van maandag maakte een aantal wensen en ideeën al concreter. Woensdag hebben we in overleg zoveel mogelijk onduidelijkheden weggenomen, en vandaag hebben we een eerste draft van het Programma van Eisen klaar.

(geschreven door Ferry den Dopper)

Facultaire homepages

 • informatie op de facultairehomepages: alles is een filtering van de informatie op de homepage van de TU Delft.
 • De doelgroepen van de facultaire homepages zijn gelijk aan die van de overkoepelende homepage
 • de navigatiestructuren van alle facultaire homepages zijn gelijk
 • de gebruikte termen op alle facultaire websites zijn gelijk.
 • Invulling groot leaderboard:
  • werving zoals die op overkoepelende website homepage
  • coprorate uiting van de faculteit als dat binnen het merktraject is vastgelegd
 • Klein leaderboard:
  • expert (hoogleraar) naar voren schuiven met onderzoek
  • expertise naar voren schuiven (onderzoek of onderwijs)
  • dossier
  • studenten highlight
 • Invulling banners:
  • Evenement van de faculteit
  • Tijdelijk extra laten opvallen van een onderdeel van de faculteit
 • De homepage is de etalage en dient de volgende onderdelen te hebben:
 • Link naar "over ons" met een identiteit en missie
 • De homepage dient overzichtelijk te zijn en duidelijke ingangen tonen voor de gebruikers
 • Een zoekbox staat rechtsbovenaan in de vorm van een wit vlak
  waarin minimaal 25 karakters getikt kunnen worden. Rechts naarst het
  zoekvenster moet "zoeken" staan.
 • Een link naar FAQ (Vraag het de TU Delft) en sitemap dient op elke pagina aanwezig te zijn.
 • De homepage dient een aantal duidelijke "hints" te bevatten
  waarmee bezoekers naar (tijdelijke) onderdelen worden geleid. Deze
  "hints" dienen aan te sluiten op de maatschappij e/of de actualiteit.
 • De homepage dient altijd voorzien te zijn van actualiteit (nieuws en evenementen)
 • Er dient onderaan op de homepage een link te staan naar de disclaimer
 • Het logo staat linksbovenaan

De doelgroepen

De doelgroepen van de TU Delft websites zijn:

 • Studiekiezers:
  • Aankomende bachelors
  • Aankomende masters
  • Scholieren
  • Docenten decanen
  • Exchange / freemover
 • Studenten
 • Medewerkers
 • Alumni
 • Aankomende medewerkers (werken bij de TU Delft)
 • Bedrijven en overheid
 • Media

De doelgroepen die een Engelse hertaling zullen hebben:

 • Prospective students
  • Prospective undergraduates
  • Prospective postgraduates
  • Exchange / freemover
 • Students
 • Employees
 • Alumni
 • Prospective employees (working at TU Delft)
 • companies / government
 • Media / press

Het aantal doelgroepen is gemaximaliseerd op 7.

Er moeten duidelijke ingangen/routes zijn voor iedere doelgroep.

De informatiestructuur en labelling wordt per doelgroep geoptimaliseerd.

Een andere manier van doelgroep/vraaggericht informatie aanbieden op de website is een indeling op onderwerpen waar doelgroepen naar zoeken. "Studiekiezers" zou dan bijvoorbeeld "gaan studeren" worden. Hiermee voorkom je dat iemand niet in een hokje past

Structuur eisen aan de homepage

de homepage bevat:

 • De vier thema's (IRP's) spelen een belangrijke op de homepage van de TU Delft
 • Het hoofdstuk "Over TU Delft" verplaatst naar de meta-navigatie.
 • navigatie op basis van de doelgroepen van de TU Delft websites
 • nieuws (maximaal 10 items) met een link naar de overzichtspagina
  nieuws. Elk nieuwsitem linkt door naar de uitgebreide informatie van
  het nieuwsitem.
 • agenda (maximaal 10 items) met een link naar de overzichtspagina agenda. Elk agenda-item linkt door naar de uitgebreide informatie van het agenda-item.
 • Het logo.
 • Op alle pagina's linkt het logo naar de homepage van de TU Delft.
 • Hierbij wordt de taalinstelling van de gebruiker meegenomen (dus
  als de gebruiker in de Engelstalige website is zal het logo linken naar
  de Engelstalige homepage).
 • Beeld ter ondersteuning van een marketing campagne of een corporate uitting. Dit element noemen we "groot leaderboard"
 • De invulling van het grote leaderboard: Profiel-, bachelor-, masterwerving of uiting corporate identity.
  1. Werving: Er wordt gebruik gemaakt van een aansprekende afbeelding (foto) met
   personen. Uit de foto moet een associatie blijken met het studeren op de TU
   Delft. De tekst is in de aansprekende vorm en refereert (ook met link) aan het
   wervingsevenement. De datum van het evenement staat in kleiner lettertype
   linksonderaan in het tekstvlak. De rechterkant van het tekstvlak wordt ingezet
   om het evenement te linken aan een pagina, website of film die raakvlakken heeft
   met de doelgroep en het evenement. In het voorbeeld is dat de Delft blauwserie
   op TV (in internet). Gebruikt beeldmateriaal dient aan te sluiten bij een TU Delft campagne
  2. Een uiting van Corporate identity zoals een corporate identity film die
   afspeelt (in de pagina) op een klikactie van de bezoeker. Gebruikt beeldmateriaal dient aan te sluiten bij een TU Delft corporate uiting.
 • ingang zoekmachine. Eisen aan de zoekmachine zijn ondergebracht in het onderdeel "techniek"
 • Link naar contact
 • Link naar "Vraag het de TU Delft"
 • Een mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen
 • Een link naar Engels of Nederlands (afhankelijk van de huisige taalinstelling van de gebruiker)
 • Een link naar de sitemap van de TU delft websites.
 • Een link naar de disclaimer van de TU Delft websites.
 • Drie elementen (banners) waarmee onderliggende onderdelen van de
  website tijdelijk extra aandacht gegeven kunnen worden. Dit moeten
  altijd elementen zijn die de reputatie van de TU Delft versterken of
  een TU Delft breed evenement onder de aandacht brengen.
 • Deze banners dienen alleen tekst te bevatten en een link naar een onderliggende pagina.
 • Een element (klein leaderboard). Dit leaderboard is bedoeld om
  onderzoeksdossiers, studentenhighlights of een toelichting op de vier
  thema's in op te nemen. Dit blok bevat een afbeelding, een tekst
  van maximaal 100 woorden en een verantwoording in tekst. Uit deze
  laatste tekst blijkt de meerwaarde van de TU Delft. Een van de
  kernwaarden van de TU Delft wordt genoemd. Het opgenomen dossier dient
  dus binnen een van deze uitspraken te vallen. Gestreefd wordt een
  dossier te linken aan een onderwerp uit de actualiteit. Een dossier
  blijft maximaal een week achter elkaar zichtbaar.
 • De verantwoordelijkheid voor de invulling van de homepage is zoals omschreven in het webredactiestatuut .

Algemene eisen aan de structuur

 • De extern gerichte site wordt hoofdzakelijk ingezet voor reputatie en werving.
 • De externe site wordt voor een zeer groot deel opgehangen aan de thema’s
 • De hoofdingangen “Onderwijs”, “Onderzoek” en “Valorisatie” zijn daarmee ondergeschikt aan thema’s.
 • De externe site wordt voor een zeer groot deel opgehangen aan de doelgroepen.
 • De hele website dient vraaggericht gestructureerd te zijn.
 • Nieuws speelt een belangrijke rol
 • Structuur
  en labels zullen in de hele website worden gelijk getrokken. Dit houdt
  bijvoorbeeld in dat terminologieverschillen tussen faculteiten zullen
  worden geëlimineerd.
 • Ook het onderscheid in domeinnamen centraal / decentraal zal op veel plaatsen worden geëlimineerd
 • De structuur wordt voor de hele TU Delft website bepaald
 • Doelgroepen worden als primair navigatie-element ingezet
 • per doelgroep zal een doelgroepportal worden ingericht
 • Per thema IRP (international research platforms) (environment, energy, helath, infrastructure) zal een portal worden ingericht.
 • De structuur wordt vraaggericht ingericht (de vragen van de doelgroep)
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van evenementen portals (campagnes)
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van onderwerp bgestuurde portals (tentoonstellingen, magazines).
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van
  organisatie gestuurde websites (zoals valorisatie website, websites van
  projecten, leerstoelen en dergelijke).
 • vanaf het niveau van een afdeling en lager kan door redacteuren worden bepaald wat een verdere navigatiestructuur is.
 • de structuur voor de faculteiten is voor de hele universiteaire website gelijk
 • de structuur voor de diensten websites is voor de hele
  universiteit gelijk tot het eerste niveau onder het startniveau van de
  dienst.
 • alle
  termen die gebruikt worden om de structuur aan te duiden zijn voor de
  hele universiteit gelijk en zoals die zijn vastgesteld.
 • Zowel benadering via doelgroepen als op onderwerp mogelijk
 • Zowel
  de bachelor opleidingen als de masteropleidingen zullen in de structuur
  deel uitmaken van de overkoepelende TU Delft boom (en niet meer van de
  faculteitswebsites).
 • Het logo van de TU Delft staat altijd (op elke pagina)
  linksbovenaan en is voorzien van het onderschrift in de taal van de
  pagina.
 • Het logo linkt altijd door naar de homepage van de TU Delft.
 • Elke
  pagina dient voorzien te zijn van een breadcrumb. Dit staat altijd op
  dezelfde plaats en de onderdelen van het breadcrumb dienen elk
  aanklikbaar te zijn.
 • Het breadcrumb dient een duidelijke een manier van navigeren en wegwijs maken te zijn voor de gebruiker.
 • Tussen de elementen van een breadcrum dient gebruik gemaakt te
  worden van een > pijltje. Dit pijltje link niet ergens naar toe
 • Het eerste element van het breadcrumb pad is altijd de homepage
  avan de TU Delft. Vanaf daar wordt het breadcrumb verder opgebouwd.
 • De naam van een faculteit is niet een element in het breadcrumb
 • Alle elementenin het breadcrumb dienen een duidelijke omschrijving te zijn van de pagina die de gebruiker er kan verwachten

Meta navigatie

 • De meta-navigatie dient in de rechter bovenhoek van het scherm te staan
 • De volgende elementen terug te komen:
  • Over TU Delft
  • Sitemap
  • Vraag het de TU Delft
  • Contact
  • Taalswitch
  • Lettergrootte
  • Zoeken
 • De Meta-navigatie dient bij alle paginas zichtbaar te zijn
 • In het element "Over TU Delft" moet alle onderdelen van de TU Delft een plaats hebben,
 • Alle feiten en cijfertjes (geschiedenis, organogram etc) dienen hier ook een plaats te krijgen.
 • De taalswitch dient automatisch op engels te staan indien de gebruiker op een pc in het buitenland zit.
© 2011 TU Delft