Posts in category Interactie

Interactie eisen, opgesteld i.s.m. Tam Tam

1.1            Interactie

ID Requirement
Rx1 Bezoekers hebben op iedere plek op de website het gevoel te weten waar ze zijn, wat ze zien en waar ze naartoe kunnen.
Rx2 Op de website worden verschillende soorten informatie verschillend weergegeven.
Rx3 Links geven duidelijk aan wat de bestemming is (feed forward).
Rx4 Links naar websites binnen het TU Delft domein worden in hetzelfde venster geopend. Links naar websites (of dieplinks) buiten het TU Delft domein worden in een nieuw venster geopend.
Rx5 Er worden bij voorkeur geen banners gebruikt voor dieplinken binnen de website.
Rx6 Alle informatie op de website moet bereikbaar zijn via informatiestructuren, dus niet alleen middels de zoekfunctie.
Rx7 Op elke pagina moet de gebruiker eerder gestelde vragen over het onderwerp terug kunnen zien en via "vraag het de TU Delft" een vraag kunnen stellen over het onderwerp van de pagina.
Rx8 Bezoekers kunnen teksten kopiëren van de website.
Rx9 Bezoekers kunnen brochures bestellen of downloaden op de website.
  Rx9.1 Om brochures te kunnen bestellen of downloaden, moeten mensen NAW-gegevens achterlaten.
Rx10 Bezoekers kunnen zich via de website aanmelden voor activiteiten.
Rx11 Bezoekers kunnen reageren op weblogs.
Rx12 Fotoboeken, spelletjes, animaties, filmpjes moeten mogelijk zijn.

Navigatie

 • links naar websites binnen het TU Delft domein dienen in hetzelfde venster (en dus niet in een nieuw scherm) geopend te worden.
 • Links naar websites (of dieplinks) buiten het TU Delft domein dienen in een nieuw scherm geopend te worden.
 • De gebruiker dient op elke pagina te kunnen zien op welke pagina hij zich bevindt.
 • De gebruiker dient op elke pagina te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om verder te navigeren
 • Alle links op een pagina dienen informatiedragend te zijn. Dit houdt in dat een link beschrijft waar hij naar toe gaat (feed forward).
 • Op elke pagina dient de bezoeker contact op te kunnen nemen met de auteur van de pagina.
 • Op elke pagina moet de gebruiker eerder gestelde vragen over het onderwerp terug kunnen zien.
 • Op elke pagina moet de gebruiker via "vraag het de TU Delft" een vraag kunnen stellen over het onderwerp van de pagina

 • Zoekfunctie: gebruik moet niet vooral hits naar Delta opleveren. Een goede site staat of valt met een goede zoekfunctie, die de juiste hits oplevert. Dit maakt ook de bovennavigatie minder belangrijk.
 • Mogelijkheden om te reageren op weblogs, e.d.
 • Mogelijkheid om je opleiding te vinden dmv een keuzeboom
 • “Fotoboeken” moeten mogelijk zijn (om bijvoorbeeld foto’s van Open Dagen, Graduation Celebration, etc. gegroepeerd neer te zetten)
 • Spelletjes, animaties, filmpjes: moet mogelijk zijn
© 2011 TU Delft