Posts in category Specifiek voor (doelgroep)portals

Week 2: Grote discussie en eerste draft PvE

Afgelopen maandag hebben we in groot verband (TU webredactie en Tam Tam) gedachten uitgewisseld over de website.

Eerst vroegen we aan de webredacteuren wat hen opviel in de taakanalyse van ContentKings. Hierop kwamen de volgende vragen:

 • “Wat opvalt in de taakanalyse is dat scholieren die zich verdiepen in een opleiding veel details willen zien, tot aan roosters toe. Is dat echt zo?” Ik denk dat scholieren niet per definitie de roosters willen zien, maar dat zij een goede indruk willen krijgen van de praktijk: hoeveel contacturen, hoeveel theorie vs praktijk, hoeveel vakken per semester, enzovoorts.
 • “Scholieren willen geen cijfers maar verhalen. Vijf studenten zijn net begonnen met bloggen. Zouden sommige alumni ook willen bloggen?” Als bloggen niet lukt, zijn er wellicht ook andere manieren om de verhalen van alumni te zien, bijvoorbeeld met een (video) interview.
 • “Stakeholders (bv. bedrijven) zoeken met name in hun eigen kring. Wat betekent dat voor de TU?” Onder meer dat we niet alleen maar op onze eigen website moeten blijven, maar daar het contact opzoeken waar de doelgroep is.

Ook hebben we verder doorgepraat over de eerste ideeën en wensen die op dit weblog zijn verschenen. En ook daar ontstonden vragen:

Veel onderzoek valt niet binnen de thema’s. Hoe komt dit naar buiten? Hoe vinden mensen deze expertisegebieden? En kenniscentra? Gezamenlijk kwamen erop uit dat mensen waarschijnlijk expertises zoeken (bv. “aerodynamica” of “control & simulation”). Aan de hand hiervan kunnen we kenniscentra, leerstoelen en onderzoeksprojecten presenteren. Ook kunnen we periodiek een ander project (van hoogleraren, maar ook van studenten) in de schijnwerpers zetten. Belangrijk hierbij is om niet de organisatie, maar vooral de doorbraak c.q. resultaten te belichten en waar mogelijk aan te sluiten op de actualiteit.

Een belangrijke keuze voor de informatiestructuur wordt de topnavigatie. Gaan we voor thema- (bv. “Onderwijs”), actie- (bv. “Studeren” of “Studie kiezen”) of doelgroepingangen (bv. “Scholieren”), of een combinatie hiervan? Over het algemeen hebben doelgroepingangen minder succes dan thema- of actiegerichte navigatie, omdat mensen met een bepaalde informatievraag (“ik wil/zoek …”) naar een website komen. Doelgroepingangen dwingen mensen na te denken in welke hoedanigheid zij de site willen bekijken of welke van de opties hen het beste typeert. En zoals Steve Krug jaren geleden al schreef over gebruiksvriendelijkheid: “Don’t make me think”. Zijn doelgroepingangen dan per definitie minder effectief? Nee, in bepaalde situaties werken ze wel beter dan thema’s. Daarom is het lastig op voorhand al een beslissing te nemen over de navigatiestrategie. Straks in de ontwerpfase gaan we hier dus goed naar kijken.

Als laatste kwam het onderwerp ‘participatie’ aan bod. De TU wil op de nieuwe website meer aandacht schenken aan interactie. Hoe dit invulling gaat krijgen, weten we nog niet, maar we hadden wel al een paar ideeën: overal contact kunnen opnemen, wetenschappelijke vragen (a la Intermediair) stellen aan de TU, chatten/mailen met studenten en discussiefora.

Programma van Eisen (PvE)

We hebben deze week niet alleen gediscussieerd. Het Programma van Eisen moet immers snel vorm krijgen. Het werd tijd om input tot dusver te gaan samenvatten in algemene requirements (eisen/wensen/uitgangspunten). De discussie van maandag maakte een aantal wensen en ideeën al concreter. Woensdag hebben we in overleg zoveel mogelijk onduidelijkheden weggenomen, en vandaag hebben we een eerste draft van het Programma van Eisen klaar.

(geschreven door Ferry den Dopper)

Eisen voor IRP’s

Er zijn 4 International Research Platforms (IRP) vastgesteld:

 • Environment
 • Energy
 • Health
 • Infrastructure

De officiele invulling van de IRP moet nog vastgesteld worden, medio 2009 worden de IRP ingevoerd.

Elk IRP krijgt haar eigen portal

 • Voor IRP is de start : www.tudelft.nl/betreffendeIRP
 • De startpagina is een afgeleide van de homepage
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • Het beeldend materiaal moet illustratief zijn aan de tekst en onderwerpen op de pagina.
 • Het relevante nieuws dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP.
 • Het relevante onderzoek dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP.
 • Het ondernemen dient aanwezig te zijn, aansluitend op het IRP
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) gericht op de IRP dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de IRP dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de IRP dient aanwezig te zijn
 • Er dient ruimte te zijn om beeldmateriaal bij tekst te voegen.

Ter inspiratie voor de IRPs: http://web.mit.edu/mitei/research/index.html

Eisen per doelgroep – potentiele medewerkers

Deze doelgroep krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de media is de start: www.tudelft.nl/werkenbijTUDelft (en deEngelse variant)
 • De startpagina van potentiele medewerkers is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Relevant en actueel nieuws dient aanwezig te zijn.
 • Openstaande vacatures moeten gecategoriseerd worden naar soort functie de/of de afzender
 • Sollicitanten moeten online kunnen solliciteren
 • Links naar relevante onderdelen in de website moeten zijn opgenomen
 • Links naar verdiepende informatie moeten op vacatureniveau zijn opgenomen.

Eisen per doelgroep – media

Deze doelgroep krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de media is de start: www.tudelft.nl/media
 • De startpagina van media is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Relevant en actueel nieuws dient aanwezig te zijn.
 • De evenementen kalender dient volledig te zijn, minimaal 80% van de evenementen van de TU Delft.
 • Relevante publicaties dienen gevonden te kunnen worden.
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • De expert bij de onderwerpen dient eenvoudig gevonden te kunnen worden
 • Er dient eenvoudig contact opgenomen te kunnen worden met de expert.
 • Opiniestukken van TU Delft medewerkers (student/PhD/medewerker) in dagbladen dienen een plaats te krijgen
 • Er dient eenvoudig contact opgenomen te kunnen worden met de pers/wetenschapsvoorlichting
 • Er dient een voorraad aan beeldmateriaal te zijn die de media kan gebruiken.
 • De persberichten pagina dient een archief te hebben met alle eerdere persberichten

 

Eisen per doelgroep – bedrijven en overheid

Elk van deze doelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor bedrijven en overheid is de start: www.tudelft.nl/bedrijven, www.tudelft.nl/overheid (en de Engelse varianten)
 • De startpagina van bedrijven en overheid is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • De gebruiker van de bedrijven en overheid website dient primair een hulpmiddel te zijn voor deze doelgroep.
 • Relevant nieuws dient aanwezig te zijn
 • Relevante publicaties dienen gevonden te kunnen worden.
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de onderzoeksprojecten van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • De expert bij de onderwerpen dient eenvoudig gevonden te kunnen worden
 • Er dient eenvoudig contact opgenomen te kunnen worden met de expert.
 • Samenwerkingsverbanden dienen gevonden te kunnen worden
 • Mogelijkheden voor bedrijven en de universiteit om samen te werken dienen inzichtelijk te zijn.
 • Als de mogelijkheid er inderdaad is, dient men eenvoudig contact op te kunnen nemen.
 • De vakliteraratuur van de TU Delft dient aanwezig te zijn. Hier moet contact gezocht worden met de bibliotheek
 • De faciliteiten die de bedrijven en overheid kunnen afnemen moeten te duidelijk te vinden zijn.
 • Samenwerking (hier moet ook informatie komen te staan
  over wat je allemaal met de TU samen kan doen; van onderzoeksprojecten
  tot sponsoring)
 • Life Long Learning
 • Student of afgestuurde nodig?
 • Faciliteiten
 • Vragen MKB
 • Bedrijvenpark Technopolis
 • Incubator YES!Delft
 • Ondernemerschap

Eisen per doelgroep – studiekiezers – master nationaal en internationaal

De doelgroep studiekiezers heeft een aantal subdoelgroepen. Degenen die in het keuzeproces staan om te kiezen voor een master opleiding is een van deze subdoelgroepen.

Elk van deze subdoelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de masterkiezer is de start: www.tudelft.nl/master
 • De startpagina van masterkiezers is een afgeleide van de homepage van de TU Delft.
 • De voertaal voor de masterpagina is Engels.
 • De eerste lagen van de masterpaginas zal wel een Nederlands-Engels switch bevatten, dieper in de navigatie zal de informatie alleen in het engels aangeboden worden.
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • De gebruiker van de master website dient primair een hulpmiddel te zijn voor de potentiele masters.
 • Inhoud van de studie
  • De site dient de stap van een bachelor in Nederland naar een master in Delft inzichtelijk te maken. Hieruit moet tevens blijkenof en welk schakelprogramma gedaan dient te worden.
   De huidige bachelor opleiding is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.
  • De ontvangende masteropleiding dient ook een uitgangspunt te kunnen zijn waarbij de bezoekers willen zien wat men moet doen om de opleiding te kunnen gaan volgen. Deze manier van zoeken is een gerelateerd item bij een pagina van een masteropleiding.
  • hierbij dienen keuzvakken, (buitenlandse) stages en minors betrokken te zijn.
  • Het infomatieniveau van de verschillende opleidingen dient gelijk aanwezig te zijn om vergelijking tussen opleidingen mogelijk te maken.
  • er dient een opsomming te zijn van de masteropleidingen bij de universiteit
  • Deze opsomming dient voorzien te zijn van een korte toelichting van de studie.
  • De taal / tone of voice dient aan te sluiten bij de terminologie van bachelor studenten (maar niet specifiek voor Delftse bachelor studenten.
  • Een opleiding dient beschreven te zijn in de vorm van een omschrijving die tot de verbeelding spreekt (een verhaal over de inhoud van de studie en wat daar interessant aan is in plaats van een droge opsomming van de specificaties)
  • elke opleiding dient voorzien te zijn van het toekomstperspectief, in de vorm van een gerelateerd onderwerp.
  • Feiten, cijfers en rijtjes dienen aanwezig te zijn maar als gerelateerde informatie
  • De site dient informatie te geven over toe
 • Vorm van de Studie
  • de site dient inzicht te geven in hoe het is om de studie te doen (hoe is het om een dag/maand/jaar te studeren?)
  • de site dient inzicht te geven in de verdeling tussen theorie en praktijk
  • de site dient inzicht te geven in de hoeveelheid contacturen met docenten
  • de site dient inzicht te geven in het rooster op hoofdlijnen
  • de site dient doorverwijzingen te hebben naar de gedetailleerde informatie
  • de site dient voorzien te zijn van persoonlijke en beeldende verhalen van zittende studenten en docenten
 • Omgeving van de Studie
  • de site dient potentiele kiezers het gevoel te gevan dat ze met een keuze voor de TU Delft een goede keuze maken
  • de site dient een indruk te geven van hoe de studentenpopulatie is opgebouwd (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • De site dient een indruk te geven met welke docenten ze te maken krijgen (om te kijken of dat aansluit bij henzelf)
  • de site dient een indruk te geven van de omgeving waarin een potentiele student terecht gaat komen (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • de site dient de universiteit (de fysieke campus) als geheel te beschouwen.
  • De site dient beelden (film) van de campusomgeving te tonen. Hierbij is het belangrijk om sfeer over te brengen
  • De site dient een indruk te geven van Delft als stad om in te studeren
  • Beeld en filmmateriaal spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Het is belangrijk de sfeer van de stad weer te geven
  • De site dient de verschillen tussen Delft en alternatieve steden (per opleiding kan dat verschillen) te benadrukken.
  • De site dient inzicht te geven in eventuele reistijden
  • (internationale) studenten moeten aan het woord komen, d.m.v. weblogs, interviews, testimonials om hun visie op de master weer te geven.
 • Voorlichtingsdagen, open dagen en meeloodagen
  • De site dient sfeerimpressies van eerder voorlichtingsactiviteiten te tonen
  • Deze sfeerimpressies / indrukken dienen bij voorkeur afkomstig te zijn van mede – masterkiezers
  • De site dient het live bezoeken van de site zo makkelijk mogelijk te maken (icm CRM)
  • De voorlichtende informatie op de site over een opleiding dient eerlijk, nuttig en objectief te zijn.
  • Inhoud van foldermateriaal van opleidingen dient niet 1 op 1 overgenomen te worden op de website.
 • Belangrijk voor internationale master studenten
  • De site dient de (inhoudelijke) verschillen met een vergelijkbare studie in een andere stad, bij een ander instituut, weer te geven zowel nationaal als internationaal.
  • De site dient informatie over toelatingseisen en beursen te tonen.
  • De site dient informatie te geven over de status/ranking van de universiteit t.o.v. andere internationale universiteiten
  • De site dient informatie over publicaties en onderzoeken zichtbaar te maken, t.b.v. kwaliteitslabel waar int. master studenten naar op zoek zijn
  • Alternatieven voor de Voorlichtinglichtingsdagen moeten op toegankelijk zijn op de site. Denk aan email, telefoon, chat met docenten/int. studenten.

Eisen per doelgroep – alumni

Elk van deze doelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor alumni is de start: www.tudelft.nl/alumni
 • De startpagina van alumni is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • Gebruik van beeldend materiaal heeft de voorkeur boven tekst.
 • De gebruiker van de bedrijven en overheid website dient primair een hulpmiddel te zijn voor deze doelgroep.
 • Relevant nieuws dient aanwezig te zijn
 • Relevante publicaties dienen gevonden te kunnen worden.
 • Relevante stukken van nieuws (van anderen dan de TU Delft) dienen aanwezig te zijn als de actualiteit daarom vraagt.
 • Gedetailleerde informatie over de expertise gebieden van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • Gedetailleerde informatie over de lopende onderzoeksprojecten van de TU Delft dient aanwezig te zijn
 • De expert bij de onderwerpen dient eenvoudig gevonden te kunnen worden
 • Er dient eenvoudig contact opgenomen te kunnen worden met de expert.
 • Samenwerkingsverbanden dienen gevonden te kunnen worden.
 • Mogelijkheden voor bedrijven en de universiteit om samen te werken dienen inzichtelijk te zijn.
 • Als de mogelijkheid er inderdaad is, dient men eenvoudig contact op te kunnen nemen.
 • De vakliteraratuur van de TU Delft dient aanwezig te zijn. Hier moet contact gezocht worden met de bibliotheek
 • De faciliteiten die de bedrijven en overheid kunnen afnemen moeten te duidelijk te vinden zijn.
 • De alumni verenigingen moeten een overzichtelijk plaats op de site krijgen
 • De relevante activiteiten en informatie voor alumni (op onderzoek/onderwijs gebied) van alumniverengingen moeten op de site weergegeven zijn.
 • toegang creeren naar de aanwezige kennis bij de bibliotheek (zoals ze dat ook hadden toen ze nog student waren): wetenschappelijke output in Delft Repository

Eisen per doelgroep – studiekiezers – bachelor

De doelgroep studiekiezers heeft een aantal subdoelgroepen. Degenen die in het keuzeproces staan om te kiezen voor een bachelor opleiding is een van deze subdoelgroepen.

Elk van deze subdoelgroepen krijgt een eigen startpagina.

 • Voor de bachelorkiezer is de start: www.tudelft.nl/bachelor
 • De startpagina van bachelorkiezers is een afgeleide van de homepage van de TU Delft
 • De tone of voice, inhoud, gebruik van beeld en filmmateriaal dient aan te sluiten bij de doelgroep.
 • De gebruiker van de bachelor website dient primair een hulpmiddel te zijn voor de potentiele bachelors.
 • De bachelor website dient antwoord te geven op de volgende vragen:
  • wat vind ik (als potentiele bachelor) leuk?
  • waar ben ik (als potentiele bachelor) goed in?
  • welke opleiding bij de TU Delft past dan dus goed bij me?
 • Inhoud van de studie
  • Vakken op de middelbare school dienen vergeleken te kunnen worden met opleidingen bij de universiteit
  • er dient een opsomming te zijn van de opleidingen bij de universiteit
  • Deze opsomming dient voorzien te zijn van een korte toelichting van de studie.
  • De taal / tone of voice dient aan te sluiten bij de terminologie van middelbare scholen.
  • Een opleiding dient beschreven te zijn in de vorm van een omschrijving die tot de verbeelding spreekt (een verhaal over de inhoud van de studie en wat daar interessant aan is in plaats van een droge opsomming van de specificaties)
  • elke opleiding dient voorzien te zijn van het toekomstperspectief, in de vorm van een gerelateerd onderwerp.
  • De site dient de (inhoudelijke) verschillen met een vergelijkbare studie in een andere stad, bij een ander instituut, weer te geven.
  • Feiten, cijfers en rijtjes dienen aanwezig te zijn maar als gerelateerde informatie
 • Vorm van de studie
  • de site dient inzicht te geven in hoe het is om de studie te doen (hoe is het om een dag/maand/jaar te studeren?)
  • de site dient inzicht te geven in de verdeling tussen theorie en praktijk
  • de site dient inzicht te geven in de hoeveelheid contacturen met docenten
  • de site dient inzicht te geven in het rooster op hoofdlijnen
  • de site dient doorverwijzingen te hebben naar de gedetailleerde informatie
  • de site dient voorzien te zijn van persoonlijke en beeldende verhalen van zittende studenten en docenten
 • Omgeving van de studie
  • de site dient potentiele kiezers het gevoel te gevan dat ze met een keuze voor de TU Delft een goede keuze maken
  • de site dient een indruk te geven van hoe de studentenpopulatie is opgebouwd (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • De site dient een indruk te geven met welke docenten ze te maken krijgen (om te kijken of dat aansluit bij henzelf)
  • de site dient een indruk te geven van de omgeving waarin een potentiele student terecht gaat komen (om in te kunnen schatten of men daar in past).
  • de site dient de universiteit (de fysieke campus) als geheel te beschouwen.
  • De site dient beelden (film) van de campusomgeving te tonen. Hierbij is het belangrijk om sfeer over te brengen
  • De site dient een indruk te geven van Delft als stad om in te studeren
  • Beeld en filmmateriaal spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Het is belangrijk de sfeer van de stad weer te geven
  • De site dient de verschillen tussen Delft en alternatieve steden (per opleiding kan dat verschillen) te benadrukken.
  • Dem site dient inzicht te geven in eventuele reistijden
 • Voorlichtingsdagen, open dagen en meeloopdagen
  • de site dient sfeerimpressies van eerder voorlichtingsactiviteiten te tonen
  • Deze sfeerimpressies / indrukken dienen bij voorkeur afkomstig te zijn van mede – bachelorkiezers
  • De site dient het live bezoeken van de site zo makkelijk mogelijk te maken (icm CRM)
  • De meelooopdagen zijn voor de potentiele bachelor student het meest krachtige middel. De meeloopdagen zijn dus het belangrijkst om te communiceren.
  • de voorlichtende informatie op de site over een opleiding dient eerlijk, nuttig en objectief te zijn.
  • inhoud van foldermateriaal van opleidingen dient niet 1 op 1 overgenomen te worden op de website (Copy-paste uit folders).
© 2011 TU Delft