Posts in category Uncategorized

Meertaligheid website

 • De Nederlandse taal is de voertaal
 • Alle pagina's dienen "hertaald" te zijn in het Engels, schakeling Nederlands-Engels moet op alle niveaus mogelijk zijn
 • Het Engels dat gebruikt wordt is Oxford English
 • Bij masteropleidingen is de voertaal Engels, op de introductiepagina's zal Nederlands nog wel mogelijk zijn.
 • Het is mogelijk dat er op de Nederlandse website gebruik gemaakt wordt van Engelse termen of tekst. Andersom is dat niet toegestaan.
 • Voor een aantal subdoelgroepen is het niet noodzakelijk Engelse teksten aanwezig te hebben. Dit geldt voor de subdoelgroep scholieren en vwodocenten en decanen.
 • Het moet mogelijk zijn de internationale bezoeker van de site naar de internationale/Engelse pagina te verwijzen.
 • Voorselectie taal, wens: inloggen met een niet-Nederlands IP-adres levert automatisch de Engelstalige homepage op

 

Inhoud

 • Teksten op een pagina dienen gericht zijn op de doelgroep.
 • teksten dienen kort te zijn
 • teksten dienen scanbaar te zijn
 • teksten dienen actief geschreven te zijn
  • geen hulpwerkwoorden (worden en zijn)
  • geen (on)voltooid toekomende tijd
  • schrijf over wat wel is of wel kan en niet over iets dat niet kan of er niet is.
 • Schrijf actueel (geef concrete data, tijdsaanduidingen en feiten)
 • teksten dienen correct geschreven te zijn
 • teksten dienen objectief en betrouwbaar over te komen
 • teksten dienen vooraf te gaan door een korte samenvatting.
 • Teksten dienen voorzien te zijn van een onderverdeling in paragrafen
 • Paragrafen hebben een titel die de inhoud van de paragraaf weergeeft
 • Paragrafen hebben zijn bij voorkeur niet langer dan 40 woorden.
 • Teksten worden waar mogelijk voorzien (maar alleen als van toepassing) van beeld en filmmateriaal ter ondersteuning en ter vervanging van teksten.
 • Beeld en filmmateriaal wordt op de pagina zelf opgenomen (dus niet op achterliggende pagina's of links in een nieuw scherm).
 • Er dient een beeldbank ingericht te worden waarvan gebruik gemaakt kan worden
 • Pagina's met teksten moeten voorzien zijn van voldoende witruimte.
 • Plaats opsommingen niet achter elkaar maar onder elkaar, maak hierbij gebruik van het opsomteken
 • vermijd plechtige taal
 • vermijd marketing taal
 • gebruik concrete woorden en cijfers (geen zes maar 6)
 • gebruik geen afkortingen
 • gebruik geen jargon
 • gebruik de taal van de pagina (dus geen password maar wachtwoord op de NL site).
 • gebruik links naar andere sites (maar wel in een nieuw scherm) buiten het TU Delft domein.
 • Alle links zijn beschrijvend (feed forward)
 • zorg ervoor dat een link een meerwaarde in voor de tekst.

Formulieren

 • Brochuremateriaal voor werving als PDF beschikbaar maken
 • Studiegidsen als PDF beschikbaar maken
 • Formulieren voor aanvraag brochuremateriaal: één eenduidig formulier
 • Bij het downloaden van brochures moeten NAW gegevens gevraagd worden
 • Inschrijven voor activiteiten (denk aan meeloopdagen, open dagen) online mogelijk

RSS

 • Een bezoeker moet van elk afzonderlijk overzicht een RSS-feed kunnen opvragen en toevoegen aan een RSS-nieuws-reader.
 • Feeds moeten met wachtwoord kunnen worden afgesloten voor geregistreerde gebruikers (doel: verspreiding nieuws onder embargo; FN)
 • Categorieboom om nieuws te kunnen selecteren via RSS. Categorie kan bepaald worden door categorieboom of door tags. Tags zijn van tevoren aangeboden en kunnen ook door gebruiker worden toegevoegd.
 • Gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van de TU Delft moeten een abonnement af kunnen nemen waarbij deze opgeeft welke categorieën. Het medium en de frequentie waarop het nieuws binnenkomt dient door de gebruiker gekozen te kunnen worden (mobiel, internet (rss), e-mail, etc etc). Dit gebeurt op een tussenpagina waar een selectie gemaakt kan worden.
 • Beheerder kan tags hernoemen.
 • Gebruikersstatistieken.

Beter hergebruik nieuws

 • Een nieuwsartikel moet afhankelijk van de doelgroep automatisch verschijnen op de website, op Blackboard en/of Netpresenter.
 • Dit geldt ook voor toekomstige of nog niet vastgestelde systemen. Hiervoor is het noodzakelijk te kiezen voor een open standaard = RSS 2.0
 • een beheerder moet een bestaand nieuwsartikel kunnen ‘taggen' (om het bijvoorbeeld bij een andere faculteitspagina te laten verschijnen) of kiezen voor verschijnen in een eigen nieuwsoverzicht met dezelfde metadata (houdbaarheidsdatum, type, prioriteit e.d.)
 • Een beheerder moet bericht kunnen krijgen als er nieuws op een andere site geplaatst wordt dat interessant is voor zijn/haar eigen site. Is in voorzien via RSS abonnementen.
 • Een bezoeker moet zich kunnen aanmelden voor nieuwsberichten in een bepaald overzicht met RSS. Is in voorzien met RSS abonnementen.
 • Een beheerder moet ook snel kunnen vinden of een artikel al in het cms staat.
 • Persberichten zouden direct in het systeem ingevoerd moeten kunnen worden en gekoppeld aan een verzendlijst via crm.

Opbouw van nieuwsartikelen en -overzichten

 • Een beheerder moet een nieuwsartikel met titel, intro en volledige tekst kunnen invoeren, maar ook met alleen een titel en intro (dus zonder volledige tekst).
 • (Een beheerder moet een overzicht van actuele artikelen kunnen maken in verschillende vormen: lijst met titels en intro’s, lijst met titels)
 • Een beheerder moet links kunnen plaatsen en beperkte opmaak kunnen geven in de intro en volledige tekst van elk artikel.

Agenda

 • Koppeling met wetenschapsagenda, maar het is een apart systeem.
 • Nieuwsbericht moet kunnen worden voorzien van datum en tijdstip

Nieuwsbrieven

 • Is onderdeel van afnemend systeem, hoort niet bij Nieuwsportal eisen.
 • Koppeling met nieuwsbrieven
 • Systeem moet weten of een nieuwsbericht al eerder met een nieuwsbrief is verstuurd

Corporate belangen:

 • Corporate pride: hoe zorg je ervoor dat sommig nieuws ondanks filtering toch bij iedereen terecht komt? Dit kan door een zeer beperkt aantal personen als een speciale subset tags worden toegevoegd (bv. de subset faculteitspagina's en TU corporate sites).
 • Hoe waarborgen we dat nieuws van de afdeling voorlichting te onderscheiden is van nieuws van de onafhankelijke redactie van Delta/Delft Integraal? Via veld Organisatieonderdeel is te zien wie geplaatst heeft.
 • Cross-selling: is het mogelijk bij een nieuwsitem om als lezer aanbevelingen te krijgen over welke artikelen nog meer interessant voor je kunnen zijn? Dit kan via een eigen account, waarbij een gebruikersprofiel gematcht kan worden met het nieuws uit de database, het huidige en het gearchiveerde nieuws. Denk aan Amazon. Of het kan directer via suggesties bij een specifiek artikel gematcht op tags. Denk aan de Sphere plugin in WordPress. -> kan het systeem aan de invoerder suggesties geven voor tags, bv op basis van eerder getagde artikelen over hetzelfde onderwerp? Want in principe kan cross-selling door goede tags worden opgelost.

Berichteisen:

 • Metadata: hoeveel metadata moet ingevuld zijn voordat het systeem het accepteert als nieuwsbericht? -> zie lijst InputOutput
 • Publiceerhierarchie: kan iedereen met bevoegdheid overal publiceren of moet er een authorisatiestructuur komen? (bv. berichten van medewerker A mogen wel op de faculteitsportal zichtbaar zijn, maar niet op TU main) -> de rechten van een gebruiker bepalen welke tags een invoerder mogen aanklikken, waardoor wordt bepaald waar het te zien is. Iedere gebruiker kan in eerste instantie alle tags aanklikken. Alleen bepaalt een authorisatiestructuur welke tags jij als gebruiker bevoegd bent om over te beslissen. Klik je een tag aan van bv een andere faculteit, dan krijgt een beheerder van die faculteit een bericht dat er een bericht goedgekeurd moet worden.

Invoervelden

Naam Verplicht Type veld Aan te passen Default waarde Opmerking
Taal ja radiobutton ja Afhankelijk van de keuze die je hier doet, worden andere velden verplicht of niet. Drie mogelijkheden: NL, EN, beiden
Titel NL ja tekst ja
Titel EN ja tekst ja Zonder titel in de taal wordt het bericht niet getoond in die taal
Subtitel NL nee tekst ja
Subtitel EN nee tekst ja
Organisatie-onderdeel ja dropdown ja ja, eigen organisatie-onderdeel bijv. CvB? , M&C, Delta
Auteur ja search in mds ja ingelogde persoon
Contactpersoon ja naam nee ingelogde persoon
Samenvatting NL nee memotekst ja wat een andere tekst kan zijn dan de eerste alinea van een nieuwsbericht, dus anders dan in huidige nieuwsberichten
Samenvatting EN nee memotekst ja
Introductie NL ja memotekst ja
Introductie EN ja memotekst ja
Broodtekst NL nee memotekst ja
Broodtekst EN nee memotekst ja
OrganisatieTags nee checkbox ja dit zijn officiele tags, waar rechten aan hangen. Gebruiken kan alles aanvinken, maar alleen de tags waar hij rechten op heeft , worden getoond via in de feed. Voor de andere tags, worden verzoeken ingediend bij de geautoriseerden. Deze worden automatisch vertaald.
Tags NL nee tekst ja tijdens het typen moeten de tags aangevuld worden met suggesties van bestaande tags
Tags EN nee tekst ja
Verzending naar Vertaalcentrum nee checkbox ja niet geselecteerd Is alleen zichtbaar als bij taalversie NL en EN is gekozen. Voor de betalingsafhandeling moet hier waarschijnlijk ook een baancode invulveld bij.
Reacties toestaan nee dropdown ja toestaan mogelijkheden zijn:
– reacties toestaan voor iedereen
– reacties alleen voor ingelogden
– geen reacties mogelijk
Moderatie van reacties nee checkbox ja geen moderatie de contactpersoon moet een e-mail ontvangen als er een nieuwe reactie is.
Zichtbaar vanaf nee datumveld ja now() standaard is het bericht direct zichtbaar
Zichtbaar tot nee datumveld ja leeg Als zichtbaar tot is ingevuld, wordt het bericht gearchiveerd na deze datum.

WillemVanValkenburg – 23 Nov 2007

Input:

 • Titel
 • Subtitel
 • Organisatie-onderdeel (bijv. CvB? , M&C, Delta)
 • Auteur (kan auteur klikbaar worden en gekoppeld aan telefoonboek.tudelft.nl entry?), vrij invulbaar (default=contactpersoon)
 • Contactpersoon (niet te veranderen, is ingelogde plaatser van nieuws)
 • Samenvatting (wat een andere tekst kan zijn dan de eerste alinea van een nieuwsbericht, dus anders dan in huidige nieuwsberichten)
 • Introductie/eerste alinea
 • Broodtekst
 • Container voor includes (plaatjes, geluifdfragmenten, filmpjes)
 • Defaultwaardes (bv. archiveringsdatum=1 maand)
 • Fysieke plek waar het nieuws vandaan komt (faculteit, ondersteunende dienst)
 • Tags (bv. computer, nanotechnologie, auto) Er moet een taxonomie/tagsonomy komen!
 • Tweetalige tekstvelden ( nog niet verplicht)
 • Taal-flag (NL, UK, beide)
 • Velden voor automatische verzending naar Vertaalcentrum ( reminder na drie dagen als er nog geen UK vertaling is?)
 • Commentaar toestaan: ja/nee (default=ja)
 • Commentaar moderated: ja/nee
 • Doelgroepen-tags: aanvinkbaar lijstje (studenten, medewerkers, pers, bedrijven, overheid, prewerving, all (default; voor corporate nieuws))
 • Big Brother tag, voor "door de strot nieuws"
 • Startdatum, einddatum, start tijdstip, eind tijdstip, als apart niet-verplicht invoerveld.

Output:

 • RSS feed
 • Entry in XML database

Authorisatie:

 • beheerders moeten een domein hebben (sectie, afdeling, faculteit, TU, themasite e.d.) waarbinnen hij/zij nieuws mag toevoegen, bv door in metadata een organisatie-onderdeel te kiezen.
 • als de beheerder vindt dat het nieuws interessant is voor een ander/hoger domein moet hij/zij een attendering kunnen sturen aan de beheerder in een ander domein.
 • idee: als de beheerder vindt dat het nieuws interessant is voor een ander/hoger domein kan de beheerder bij het invoeren naast zijn eigen domein direct andere domeinen aangeven en het artikel doorsturen aan de beheerder in het andere domein. Deze kan de toegevoegde domeinen vervolgens goedkeuren.
 • de beheerder weet niet altijd wie de beheerder is van een ander/hoger domein, dus zou op functie kunnen doorsturen i.p.v. op naam. Is dat mogelijk?
 • de beheerder op het andere/hogere domein ontvangt een attendering van een nieuwsbericht (mail? wil je dat als ontvanger?). Dit laten we aan de gebruiker.
 • de beheerder bekijkt nieuwsitem en beslist of het relevant is voor zijn/haar overzicht.
 • de beheerder voegt zijn/haar eigen domein of organisatie-onderdeel toe aan het nieuwsitem en publiceert het nieuws
 • de beheerder moet van hetzelfde nieuwsitem de metadata kunnen aanpassen (bv. houdbaarheid of prioriteit), omdat dat in zijn/haar overzicht anders kan zijn dan in het overzicht van de aanleverende beheerder. Is dit mogelijk?

Facultaire homepages

 • informatie op de facultairehomepages: alles is een filtering van de informatie op de homepage van de TU Delft.
 • De doelgroepen van de facultaire homepages zijn gelijk aan die van de overkoepelende homepage
 • de navigatiestructuren van alle facultaire homepages zijn gelijk
 • de gebruikte termen op alle facultaire websites zijn gelijk.
 • Invulling groot leaderboard:
  • werving zoals die op overkoepelende website homepage
  • coprorate uiting van de faculteit als dat binnen het merktraject is vastgelegd
 • Klein leaderboard:
  • expert (hoogleraar) naar voren schuiven met onderzoek
  • expertise naar voren schuiven (onderzoek of onderwijs)
  • dossier
  • studenten highlight
 • Invulling banners:
  • Evenement van de faculteit
  • Tijdelijk extra laten opvallen van een onderdeel van de faculteit
 • De homepage is de etalage en dient de volgende onderdelen te hebben:
 • Link naar "over ons" met een identiteit en missie
 • De homepage dient overzichtelijk te zijn en duidelijke ingangen tonen voor de gebruikers
 • Een zoekbox staat rechtsbovenaan in de vorm van een wit vlak
  waarin minimaal 25 karakters getikt kunnen worden. Rechts naarst het
  zoekvenster moet "zoeken" staan.
 • Een link naar FAQ (Vraag het de TU Delft) en sitemap dient op elke pagina aanwezig te zijn.
 • De homepage dient een aantal duidelijke "hints" te bevatten
  waarmee bezoekers naar (tijdelijke) onderdelen worden geleid. Deze
  "hints" dienen aan te sluiten op de maatschappij e/of de actualiteit.
 • De homepage dient altijd voorzien te zijn van actualiteit (nieuws en evenementen)
 • Er dient onderaan op de homepage een link te staan naar de disclaimer
 • Het logo staat linksbovenaan

Vormgeving

 • De website dient ontworpen te zijn op basis van de huisstijl van de TU Delft.
  • fonts:
  • kleuren:
  • logogebruik
  • beeldgebruik
 • De website dient mbt vormgeving, inhoud en beleving aan te sluiten bij de doelgroep(en).
 • Er dient geen gebruik gemaakt te worden van banners aan de rechterkant van het scherm of andere elementen die geassocieerd worden met reclame.
 • De website dient een moderne uitstraling te krijgen maar moet wel bij de TU Delft passen.
 • Er dient te worden vastgehouden aan de volgende drie regels mbt het ontwerpen voor web 2.0 (zie artikel op frankwatching ):
  • gebruik een duidelijk grid en hou ruimte voor wit
  • speel met kleur en grijsvlakken.
  • Maak gebruik van goede en functionele typografie
  • Hiermee hoeft er dus geen gebruik gemaakt te worden van kleurverlopen, spiegelingen en drop-shadows die soms het ontwerpen voor web 2.0 domineren
 • Het logo blijft gehandhaafd
 • De descriptor zal alleen in het engels gevoerd worden
 • De descriptor komt onder of naast het logo te staan
 • De payoff moet onder de descriptor of onder het logo geplaatst worden.
 • Er wordt een extra font toegevoegd, voorlopig bookman old style. Voor internet moet gekeken worden hoe hier op aangesloten kan worden (webleesbaarheid)
 • Er moet meer met corpsgroote gewerkt worden (grotere verschillen).
 • Er is een kleuren palet samengesteld van verschillende blauws tinten, met accentkleuren
 • De kleuren kunnen vrij gebruikt worden, en zitten niet gebonden aan faculteiten, diensten of andere organisatorische delen van de TU.
 • Er mogen geen kleuren geclaimed worden voor een organisatorische eenhei, thema of doelgroep.
 • Op papier zal met oormerken gewerkt worden, aan de linkerkant, op 7 plaatsen.
 • De beeldtaal richt zich op de menselijke kant, de problemen, en de oplossingen.
 • Eisen voor beelden:
  • Helderheid
  • Harmonie in kleur
  • Onderwerp duidelijk "leesbaar", statement
  • Uitsnedes (focus)
  • Kwalitatief
  • Foto en filmbank om uit te putten
 • Beeldgebruik dient internationaal toepasbaar te zijn
 • Indien een (organisatorisch) onderdeel van de TU Delft 100% onderdeel uitmaakt van de TU Delft dient deze zich volledig te conformeren aan de webhuisstijl van de TU Delft.
 • Als een samenwerkingsverband voor meer dan 50% bestaat uit organisatorische eenheden van de TU Delft dient dit initiatief zich volledig te confrormeren aan de volledige huisstijl van de TU Delft.
 • Dit geldt ook voor initiatieven waarvan de TU Delft de penvoerder is.
 • Voor overige samenwerkingsverbanden dient de webhuisstijl te voorzien in richtlijnen om dit samenwerkingsverband op internet te laten communiceren.
 • Er dienen richtlijnen te zijn voor het gebruik van het logo van de TU Delft op andere websites dan die van de TU Delft.

Navigatie

 • links naar websites binnen het TU Delft domein dienen in hetzelfde venster (en dus niet in een nieuw scherm) geopend te worden.
 • Links naar websites (of dieplinks) buiten het TU Delft domein dienen in een nieuw scherm geopend te worden.
 • De gebruiker dient op elke pagina te kunnen zien op welke pagina hij zich bevindt.
 • De gebruiker dient op elke pagina te kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om verder te navigeren
 • Alle links op een pagina dienen informatiedragend te zijn. Dit houdt in dat een link beschrijft waar hij naar toe gaat (feed forward).
 • Op elke pagina dient de bezoeker contact op te kunnen nemen met de auteur van de pagina.
 • Op elke pagina moet de gebruiker eerder gestelde vragen over het onderwerp terug kunnen zien.
 • Op elke pagina moet de gebruiker via "vraag het de TU Delft" een vraag kunnen stellen over het onderwerp van de pagina

 • Zoekfunctie: gebruik moet niet vooral hits naar Delta opleveren. Een goede site staat of valt met een goede zoekfunctie, die de juiste hits oplevert. Dit maakt ook de bovennavigatie minder belangrijk.
 • Mogelijkheden om te reageren op weblogs, e.d.
 • Mogelijkheid om je opleiding te vinden dmv een keuzeboom
 • “Fotoboeken” moeten mogelijk zijn (om bijvoorbeeld foto’s van Open Dagen, Graduation Celebration, etc. gegroepeerd neer te zetten)
 • Spelletjes, animaties, filmpjes: moet mogelijk zijn

Techniek

 • De website dient zonder meer toegankelijk te zijn met gebruik van de volgende browsers en omgevingen:
  • internet explorer 6.x en 7.x op window
  • Firefox 1.x en 2.x op windows
  • Safari 1.x opMacOS X
  • Firefox 2.x opMacOS X
  • mobile devices op basis van windows
 • Het presentatiedeel en invoerdeel (contributie) van het intranet dient bereikbaar te zijn via verschillende browsers op verschillende platforms (dezelfde eisen als internet).
 • De website dient toegankelijk zijn volgens de eisen van “Drempelsvrij”.
 • De website dient te voldoen aan de normen en richtlijnen van W3C (XHTML 1.0 strict)
 • De website dient te passen binnen het technisch beheer van de TU Delft.
 • De website dient beheerd te kunnen worden met behulp van het centrale CMS van de TU Delft.
 • De website dient bruikbaar te zijn met een resolutie instelling van de gebruiker vanaf 1024 x 768 pixels.
 • De website dient nooit een horizontale scrollbar te tonen bij bovenstaande resolutie.
 • De website dient optimaal gebruik te maken van het beschikbare beeldschermoppervlak. Hierdoor kan het uiterlijk, in schermopbouw en plaatsing van elementen, verschillen per beeldscherm.
 • De website dient geoptimaliseerd te zijn voor zoekmachines.
 • Er kan gebruik gemaakt worden van een flash plugin vanaf versie 8. Gebruikers dienen dus een flash (8 of hoger) pluging te hebben geinstalleerd op de PC om de content te kunnen zien.
 • Er moeten meerdere doorsneden van beschikbare info gemaakt kunnen worden afhankelijk van doelgroep
 • Omvang van pagina's dient beperkt te zijn tot 150 kb.
 • Het CMS van de TU Delft dient aanvullende templates toe te laten.
 • De website dienen volledig binnen de huidige SLA met SSC-ICT van de TU Delft ontwikkeld te worden.
 • De website dient in twee talen beschikbaar te zijn (Nederlands en Engels). De voorkeurstaal is Nederlands.
 • Bij bezoek uit het buitenland dient de website de Engelse versie te tonen
 • Bij Engelstalige instellingen van de gebruiker (PC) dient de Engelse versie van de website getoond te worden.
 • Op onderdelen in de website zal alleen de Engelse taal aanwezig zijn.
 • De aanwezigheid van de Engelse taal is afhankelijk van de doelgroep. Voor de subdoelgroep "Scholieren" is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk een Engelstalige versie beschikbaar te hebben.
 • De website dient in de navigatie tekstueel georienteerd te zijn. Er dient dus alleen gebruik gemaakt te worden van afbeeldingen als het niet anders kan (bijvoorbeeld in het geval van een logo).
 • Voor een deel van de teksten in het cms dient de redactie goedkeuring te geven voodat de teksten live worden getoond. Dit geldt voor alle pagina's in de overkoepelende TU Delft boom structuur. Het geldt ook voor de bovenste drie lagen van de facultaire en dienstenwebsites.
 • De website dient geheel frameloos te zijn
 • De website dient gebruik te maken van een volledig gedefinieerde set (losstaande) stylesheets
 • Deze stylesheets dienen door meer dan alleen de website van de TU Delft gebruikt te kunnen worden.
 • Analyses van klikgedrag moeten makkelijk verkrijgbaar en te analyseren zijn

De zoekmachine;

 • er dient op elke pagina in de website direct gezocht te kunnen worden door het intikken van een of meerdere termen in een zoekvenster
 • In dit venster dienen minimaal 25 karakters direct ingevoerd te kunnen worden
 • hierbij mag een deel van de ingetikte termen niet (meer zichtbaar zijn (wegscrollen))
 • er dient gezocht te worden binnen alle website met een tudelft domein
 • het moet mogelijk zijn websites hiervan uit te sluiten (in het beheer)
 • het moet mogelijk zijn externe applicaties (database) te koppelen aan de zoekresultaten
 • het moet mogelijk zijn zoekresultaten bovenaan te laten eindigen (beinvloeden van de zoekresultaten)
 • de zoekmachine moet met een resultatenpagina komen in minder dan seconde
 • op een zoekresultatenpagina dienen 10 hits opgenomen te zijn
 • de overige hits zijn te benaderen door te bladeren in de zoekresultatenpagina's
 • er dient een geavaceeerde modus te zijn van de zoekmachine
 • de geavaceerde modus moet door de gebruiker aangeklikt worden, default is de eenvoudige modus.
 • zoekresulaten moeten gecategoriseerd weergegeven kunnen worden
 • het moet mogelijk zijn te zoeken in een subdomein van de TU Delft.
 • Zoekfunctie: gebruik moet niet vooral hits naar Delta opleveren.

De doelgroepen

De doelgroepen van de TU Delft websites zijn:

 • Studiekiezers:
  • Aankomende bachelors
  • Aankomende masters
  • Scholieren
  • Docenten decanen
  • Exchange / freemover
 • Studenten
 • Medewerkers
 • Alumni
 • Aankomende medewerkers (werken bij de TU Delft)
 • Bedrijven en overheid
 • Media

De doelgroepen die een Engelse hertaling zullen hebben:

 • Prospective students
  • Prospective undergraduates
  • Prospective postgraduates
  • Exchange / freemover
 • Students
 • Employees
 • Alumni
 • Prospective employees (working at TU Delft)
 • companies / government
 • Media / press

Het aantal doelgroepen is gemaximaliseerd op 7.

Er moeten duidelijke ingangen/routes zijn voor iedere doelgroep.

De informatiestructuur en labelling wordt per doelgroep geoptimaliseerd.

Een andere manier van doelgroep/vraaggericht informatie aanbieden op de website is een indeling op onderwerpen waar doelgroepen naar zoeken. "Studiekiezers" zou dan bijvoorbeeld "gaan studeren" worden. Hiermee voorkom je dat iemand niet in een hokje past

Structuur eisen aan de homepage

de homepage bevat:

 • De vier thema's (IRP's) spelen een belangrijke op de homepage van de TU Delft
 • Het hoofdstuk "Over TU Delft" verplaatst naar de meta-navigatie.
 • navigatie op basis van de doelgroepen van de TU Delft websites
 • nieuws (maximaal 10 items) met een link naar de overzichtspagina
  nieuws. Elk nieuwsitem linkt door naar de uitgebreide informatie van
  het nieuwsitem.
 • agenda (maximaal 10 items) met een link naar de overzichtspagina agenda. Elk agenda-item linkt door naar de uitgebreide informatie van het agenda-item.
 • Het logo.
 • Op alle pagina's linkt het logo naar de homepage van de TU Delft.
 • Hierbij wordt de taalinstelling van de gebruiker meegenomen (dus
  als de gebruiker in de Engelstalige website is zal het logo linken naar
  de Engelstalige homepage).
 • Beeld ter ondersteuning van een marketing campagne of een corporate uitting. Dit element noemen we "groot leaderboard"
 • De invulling van het grote leaderboard: Profiel-, bachelor-, masterwerving of uiting corporate identity.
  1. Werving: Er wordt gebruik gemaakt van een aansprekende afbeelding (foto) met
   personen. Uit de foto moet een associatie blijken met het studeren op de TU
   Delft. De tekst is in de aansprekende vorm en refereert (ook met link) aan het
   wervingsevenement. De datum van het evenement staat in kleiner lettertype
   linksonderaan in het tekstvlak. De rechterkant van het tekstvlak wordt ingezet
   om het evenement te linken aan een pagina, website of film die raakvlakken heeft
   met de doelgroep en het evenement. In het voorbeeld is dat de Delft blauwserie
   op TV (in internet). Gebruikt beeldmateriaal dient aan te sluiten bij een TU Delft campagne
  2. Een uiting van Corporate identity zoals een corporate identity film die
   afspeelt (in de pagina) op een klikactie van de bezoeker. Gebruikt beeldmateriaal dient aan te sluiten bij een TU Delft corporate uiting.
 • ingang zoekmachine. Eisen aan de zoekmachine zijn ondergebracht in het onderdeel "techniek"
 • Link naar contact
 • Link naar "Vraag het de TU Delft"
 • Een mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen
 • Een link naar Engels of Nederlands (afhankelijk van de huisige taalinstelling van de gebruiker)
 • Een link naar de sitemap van de TU delft websites.
 • Een link naar de disclaimer van de TU Delft websites.
 • Drie elementen (banners) waarmee onderliggende onderdelen van de
  website tijdelijk extra aandacht gegeven kunnen worden. Dit moeten
  altijd elementen zijn die de reputatie van de TU Delft versterken of
  een TU Delft breed evenement onder de aandacht brengen.
 • Deze banners dienen alleen tekst te bevatten en een link naar een onderliggende pagina.
 • Een element (klein leaderboard). Dit leaderboard is bedoeld om
  onderzoeksdossiers, studentenhighlights of een toelichting op de vier
  thema's in op te nemen. Dit blok bevat een afbeelding, een tekst
  van maximaal 100 woorden en een verantwoording in tekst. Uit deze
  laatste tekst blijkt de meerwaarde van de TU Delft. Een van de
  kernwaarden van de TU Delft wordt genoemd. Het opgenomen dossier dient
  dus binnen een van deze uitspraken te vallen. Gestreefd wordt een
  dossier te linken aan een onderwerp uit de actualiteit. Een dossier
  blijft maximaal een week achter elkaar zichtbaar.
 • De verantwoordelijkheid voor de invulling van de homepage is zoals omschreven in het webredactiestatuut .

Algemene eisen aan de structuur

 • De extern gerichte site wordt hoofdzakelijk ingezet voor reputatie en werving.
 • De externe site wordt voor een zeer groot deel opgehangen aan de thema’s
 • De hoofdingangen “Onderwijs”, “Onderzoek” en “Valorisatie” zijn daarmee ondergeschikt aan thema’s.
 • De externe site wordt voor een zeer groot deel opgehangen aan de doelgroepen.
 • De hele website dient vraaggericht gestructureerd te zijn.
 • Nieuws speelt een belangrijke rol
 • Structuur
  en labels zullen in de hele website worden gelijk getrokken. Dit houdt
  bijvoorbeeld in dat terminologieverschillen tussen faculteiten zullen
  worden geëlimineerd.
 • Ook het onderscheid in domeinnamen centraal / decentraal zal op veel plaatsen worden geëlimineerd
 • De structuur wordt voor de hele TU Delft website bepaald
 • Doelgroepen worden als primair navigatie-element ingezet
 • per doelgroep zal een doelgroepportal worden ingericht
 • Per thema IRP (international research platforms) (environment, energy, helath, infrastructure) zal een portal worden ingericht.
 • De structuur wordt vraaggericht ingericht (de vragen van de doelgroep)
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van evenementen portals (campagnes)
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van onderwerp bgestuurde portals (tentoonstellingen, magazines).
 • Er zal een stramien bepaald worden voor het inrichten van
  organisatie gestuurde websites (zoals valorisatie website, websites van
  projecten, leerstoelen en dergelijke).
 • vanaf het niveau van een afdeling en lager kan door redacteuren worden bepaald wat een verdere navigatiestructuur is.
 • de structuur voor de faculteiten is voor de hele universiteaire website gelijk
 • de structuur voor de diensten websites is voor de hele
  universiteit gelijk tot het eerste niveau onder het startniveau van de
  dienst.
 • alle
  termen die gebruikt worden om de structuur aan te duiden zijn voor de
  hele universiteit gelijk en zoals die zijn vastgesteld.
 • Zowel benadering via doelgroepen als op onderwerp mogelijk
 • Zowel
  de bachelor opleidingen als de masteropleidingen zullen in de structuur
  deel uitmaken van de overkoepelende TU Delft boom (en niet meer van de
  faculteitswebsites).
 • Het logo van de TU Delft staat altijd (op elke pagina)
  linksbovenaan en is voorzien van het onderschrift in de taal van de
  pagina.
 • Het logo linkt altijd door naar de homepage van de TU Delft.
 • Elke
  pagina dient voorzien te zijn van een breadcrumb. Dit staat altijd op
  dezelfde plaats en de onderdelen van het breadcrumb dienen elk
  aanklikbaar te zijn.
 • Het breadcrumb dient een duidelijke een manier van navigeren en wegwijs maken te zijn voor de gebruiker.
 • Tussen de elementen van een breadcrum dient gebruik gemaakt te
  worden van een > pijltje. Dit pijltje link niet ergens naar toe
 • Het eerste element van het breadcrumb pad is altijd de homepage
  avan de TU Delft. Vanaf daar wordt het breadcrumb verder opgebouwd.
 • De naam van een faculteit is niet een element in het breadcrumb
 • Alle elementenin het breadcrumb dienen een duidelijke omschrijving te zijn van de pagina die de gebruiker er kan verwachten

Meta navigatie

 • De meta-navigatie dient in de rechter bovenhoek van het scherm te staan
 • De volgende elementen terug te komen:
  • Over TU Delft
  • Sitemap
  • Vraag het de TU Delft
  • Contact
  • Taalswitch
  • Lettergrootte
  • Zoeken
 • De Meta-navigatie dient bij alle paginas zichtbaar te zijn
 • In het element "Over TU Delft" moet alle onderdelen van de TU Delft een plaats hebben,
 • Alle feiten en cijfertjes (geschiedenis, organogram etc) dienen hier ook een plaats te krijgen.
 • De taalswitch dient automatisch op engels te staan indien de gebruiker op een pc in het buitenland zit.
© 2011 TU Delft